Zdokonalení materiálových toků při výrobě želatinových bonbónů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zdokonalení materiálových toků při výrobě želatinových bonbónů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černý, Jaromír cs
dc.contributor.author Vrbová, Gabriela cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:10:24Z
dc.date.available 2010-07-14T06:10:24Z
dc.date.issued 2006-01-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2354
dc.description.abstract Závod SFINX v Holešově je výrobcem čokoládových a nečokoládových cukrovinek s dlouholetou tradicí na našem trhu. Stále rostoucí požadavky spotřebitelů a nároky trhu nutí podnik k neustálým inovacím, zdokonalování a zlepšování svých produktů a procesů. Boj o svůj podíl a pozici na trhu dosahuje závod prostřednictvím nástrojů na zvyšování produktivity, vysokou kvalitou výrobků, flexibilitou a snižováním nákladů. Ve své práci se budu zaměřovat na zlepšování procesů ve výrobě a zdokonalení materiálových toků, které napomohou k dosažení cílů závodu a udržení pozice v konkurenčním tržním prostředí. cs
dc.format 56 s., 12s. příloh. cs
dc.format.extent 1482408 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject zdokonalování výrobních procesů cs
dc.subject zvyšování produktivity cs
dc.subject material flow en
dc.subject improving of manufacturing process en
dc.subject increasing of productivity en
dc.title Zdokonalení materiálových toků při výrobě želatinových bonbónů cs
dc.title.alternative Improvement of material flow in jellies production en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polášková, Magda cs
dc.date.accepted 2006-01-30 cs
dc.description.abstract-translated SFINX factory in Holešov is a manufacturer of chocolate and no-chocolate products with a long tradition in our market. The continually increasing customer requirements and market demand require continuous innovation and the continuous improvement of products and processes. The fight for market share and position in the market affects the factory through tools to increase productivity, flexibility, high product quality and cost reduction. In my thesis, I will focus on improving process in production and perfecting material flow, which will assist in the attainment of factory targets and maintaining its position in the competitive market environment. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2171
dc.date.assigned 2005-10-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vrbová_2006_bp.pdfBlocked 1.413Mb PDF View/Open
vrbová_2006_vp.pdf 1.181Mb PDF View/Open
vrbová_2006_op.pdf 1.388Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account