Sexismus a genderové rozdíly v reklamě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sexismus a genderové rozdíly v reklamě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk cs
dc.contributor.author Šťastný, Filip cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T18:18:53Z
dc.date.available 2013-10-10T18:18:53Z
dc.date.issued 2012-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23612
dc.description.abstract Bakalářská práce Sexismus a genderové rozdíly v reklamě se v první, teoretické části, zabývá vysvětlením pojmů, různými náhledy na jejich problematiku a jejich vzájemným vztahem. Ve druhé, praktické části pak formou dotazníkového průzkumu prověřuje, nakolik jsou odpovědi respondentů shodné s teoretickými poznatky zjištěnými v teoretické části. Závěr práce pak vyhodnocuje, nakolik je oblast genderu a sexismu v reklamě žádoucí řešit jak v konkrétních příkladech, tak k nim budovat celospolečenský postoj. cs
dc.format 72 stran (71 326 znaků) cs
dc.format.extent 5532799 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sexismus cs
dc.subject gender cs
dc.subject reklama cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject rovnoprávnost cs
dc.subject žena cs
dc.subject muž cs
dc.subject marketing cs
dc.subject spot cs
dc.subject tel-evize cs
dc.subject internet cs
dc.subject tisk cs
dc.subject prezentace cs
dc.subject sexism en
dc.subject gender en
dc.subject advertising en
dc.subject sex en
dc.subject equality of rights en
dc.subject woman en
dc.subject man en
dc.subject marketing en
dc.subject spot en
dc.subject television en
dc.subject Internet en
dc.subject print en
dc.subject presentation en
dc.title Sexismus a genderové rozdíly v reklamě cs
dc.title.alternative Sexism and Gender Differences in Advertising en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka cs
dc.date.accepted 2013-05-23 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis sexism and gender differences in advertising in the first part, the explanation of concepts, different views on the issue and their mutual relationship. In the second, practical part through a questionnaire survey examines the extent to which re-spondents' answers consistent with theoretical knowledge identified in the theoretical part. The conclusion then evaluates the extent to which the area of gender and sexism in advertising desirable to address both specific examples, so they build a societal attitude. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 32396
dc.date.submitted 2013-04-26 cs


Files in this item

Files Size Format View
šťastný_2013_bp.pdf 5.276Mb PDF View/Open
šťastný_2013_vp.pdf 213.9Kb PDF View/Open
šťastný_2013_op.pdf 213.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account