Rozšírenie portfólia cestovnej kancelárie formou nového produktu - gastro zájazdu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozšírenie portfólia cestovnej kancelárie formou nového produktu - gastro zájazdu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana cs
dc.contributor.author Bugárová, Jana cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T21:17:15Z
dc.date.available 2013-10-10T21:17:15Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23747
dc.description.abstract Témou diplomovej práce je rozšírenie portfólia cestovnej kancelárie FLY UNITED s.r.o. formou nového produktu ? gastro zájazdu. Praktická časť definuje cestovný ruch, jeho his-torický vývoj, charakterizuje cestovné kancelárie a agentúry a ich postavenie v cestovnom ruchu. Táto časť práce je ukončená charakteristikou tvorby produktu v cestovnom ruchu a marketingového výskumu. Praktická časť začína charakteristikou CK FLY UNITED s.r.o. a pokračuje analýzou gastro zájazdov na českom trhu. Súčasťou tejto časti je aj vy-hodnotenie marketingového výskumu a zhrnutie výsledkov výskumu. Diplomová práca pokračuje návrhom konkrétneho zájazdu, ktorý je zameraný na poznávanie gastronómie a lokálnych produktov v oblasti francúzskeho Provensálska. Návrh zájazdu obsahuje uby-tovanie, stravovanie, návštevu vybraných atraktivít a výrobní miestnych produktov. Dip-lomová práca je ukončená celkovou kalkuláciou zájazdu a návrhom marketingových aktivít spojených s propagáciou zájazdu. cs
dc.format 95 s. cs
dc.format.extent 6437914 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject cestovný ruch cs
dc.subject produkt v cestovnom ruchu cs
dc.subject gastro zájazd cs
dc.subject návrh zájazdu cs
dc.subject kalkulácia zájazdu cs
dc.subject tourism en
dc.subject product in tourism en
dc.subject gastro trip en
dc.subject deveoping trip en
dc.subject trip calculation en
dc.title Rozšírenie portfólia cestovnej kancelárie formou nového produktu - gastro zájazdu cs
dc.title.alternative The Portfolio Expending of Travel Agency via New Product - Gastro Trip en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Štilec, Jan cs
dc.date.accepted 2013-05-20 cs
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is portfolio expanding of travel agency via new product ? gastro trip. The theoretical part of this thesis defines tourism and its historical development, des-cribes travel agencies and tour operators and their role in tourism. This part is concluded by characteristics of developing tourism product and marketing research. The practical part begins with describing travel agency FLY UNITED Ltd. and continues with analysis of gastro tips in the Czech market. This part also includes the evaluation of marketing research and summary of research results. The thesis continues with developing a trip aimed to discover the gastronomy and local products of French district Provence. Developed trip includes accommodation, meals, visits to selected attractions and manufactures of local products. The thesis is concluded by the total trip calculation and by description of marke-ting activities associated with trip promotion. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics - Tourism Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29909
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
bugárová_2013_dp.pdf 6.139Mb PDF View/Open
bugárová_2013_vp.doc 132Kb Microsoft Word View/Open
bugárová_2013_op.pdf 917.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account