Augmentová realita - aplikace v marketingových komunikacích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Augmentová realita - aplikace v marketingových komunikacích

Show full item record

No preview available
Title: Augmentová realita - aplikace v marketingových komunikacích
Author: Poledník, Daniel
Advisor: Šula, Tomáš
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá augmentovou realitou jakožto novým nástrojem interak-tivní komunikace s důrazem na praktické využití v marketingu. Cílem práce je popsat jed-notlivé druhy aplikací augmentové reality v marketingových komunikacích a zjistit, jakým způsobem je augmentová realita vnímána a přijímána populací, ve srovnání s jinými ko-munikačními formáty v rámci marketingu. Práce je dělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se snaží obsáhnout definici, historický vývoj, technologické platformy a využití augmentové reality a její význam z pohledu teorie komunikace. Praktická část obsahuje ukázky využití augmentové reality v marketingových komunikacích a výzkum prostřednictvím focus group, který se snaží odpovědět na to, zda bude augmentová realita přijata jako běžný komunikační prostředek a zda jsou reklamní sdělení, prezentovaná jejím prostřednictvím, akceptovatelnější, než klasické reklamní formáty.
URI: http://hdl.handle.net/10563/23762
Date: 2012-10-01
Availability: Bez omezení
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
poledník_2013_bp.pdf 2.238Mb PDF View/Open
poledník_2013_vp.pdf 53.28Kb PDF View/Open
poledník_2013_op.pdf 210.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account