Metody efektivní komunikace a jejich význam v profesní činnosti.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody efektivní komunikace a jejich význam v profesní činnosti.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav cs
dc.contributor.author Antonínová, Alena cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:19:28Z
dc.date.available 2010-07-14T06:19:28Z
dc.date.issued 2006-03-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2381
dc.description.abstract Bakalářská práce je v první teoretické části zaměřena na komunikaci z obecného hlediska a její rozdělení podle různých hledisek. Jsou objasněny zásady verbální a nonverbální komunikace, asertivní jednání a spojitost komunikace s psychologií a sociálním učením. Komunikace zasahuje do všech oblastí společenského života. Vzhledem k zadanému tématu jsem se v druhé, praktické části zaměřila na komunikaci na úseku integrovaného záchranného systému, zejména na lince tísňového volání. Součástí bakalářské práce je vyhodnocení informovanosti občanů o mezinárodní tísňové lince volání 112, samostatnou kapitolu tvoří i zneužívání této linky. cs
dc.format 39 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 945721 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Komunikace cs
dc.subject asertivní jednání cs
dc.subject operační středisko cs
dc.subject tísňová linka volání cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject telefonní centrum tísňového volání cs
dc.subject communication en
dc.subject assertive behaviour en
dc.subject emergency call line en
dc.subject operation centre en
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject telephone centre of emergency calls en
dc.title Metody efektivní komunikace a jejich význam v profesní činnosti. cs
dc.title.alternative Methods of effective communication and their importance in professional activities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2006-06-21 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work is in its first theoretical part focused on the communication from the general point of view and its sorting or classification. The principles of verbal and nonverbal communication, assertive behaviour and links between communication and psychology and social education are explained in this part. The communication is linked with all aspects of social life. The second practical part of my work is (according to given topic) focused on the communication in the section of integrated rescue system, expecially the emergency call line. The integral part of my bachelor thesis is the appraisal of the public knowledge about national emergency call line 112, the attention is given also to the cases of misuse of this line. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4369
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
antonínová_2006_bp.pdfBlocked 923.5Kb PDF View/Open
antonínová_2006_op.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account