Vztah výživy a správného životního stylu při onemocnění diabetes mellitus

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztah výživy a správného životního stylu při onemocnění diabetes mellitus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kráčmar, Stanislav cs
dc.contributor.author Soukupová, Renáta cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T22:33:41Z
dc.date.available 2013-10-10T22:33:41Z
dc.date.issued 2013-02-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23831
dc.description.abstract Diplomová práce je založena na výsledcích získaných pozorováním 60 ti respondentů trpí-cích onemocněním diabetes mellitus, u nichž byly zjišťovány hodnoty hmotnosti, výšky, Body Mass Indexu (BMI), plochy povrchu těla (BSA), celkového cholesterolu (TC), HDL-cholesterolu (HDL-C), LDL-cholesterolu (LDL-C), systolického a diastolického krevního tlaku a glykemického indexu. U mužů byla stanovena průměrná hmotnost 76,5 kg a výška 175,2 cm, u žen byly ve stejném pořadí zaznamenány hodnoty 62,6 kg a 165,5 cm. Obě skupiny vykazovaly v rámci hodnoty BMI optimální hmotnost. Pacientům byly dále zjiště-ny následující průměrné hodnoty cholesterolu, mužům TC 4,50 mmol.l-1, HDL-C 1,25 mmol.l-1, LDL-C 2,63 mmol.l-1, ženám, ve stejném pořadí a jednotkách mmol.l-1, TC 4,73, HDL-C 1,26 a LDL-C 2,73. Systolický krevní tlak respondentů se pohyboval v rozpětí 134,3 ? 136, 7 mm Hg, zatímco průměrná hodnota diastolického krevního tlaku dosahovala u mužů 79,1 mm Hg a u žen 78,7 mm Hg. Dále byla u respondentů stanovena průměrná hladina glykémie, a to na 6,41 mmol.l-1 (muži 6,42 mmol.l-1, ženy 6,40 mmol.l-1). Na zá-kladě zjištěných výsledků je doporučeno při stanovování dávky léků vycházet z hodnot plochy povrchu těla (BSA) pacientů, jež přestavují přesnější kritérium než výpočty hodnot BMI. cs
dc.format 77 cs
dc.format.extent 1383024 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject diabetes mellitus cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject věk cs
dc.subject hmotnost cs
dc.subject výška cs
dc.subject BMI cs
dc.subject BSA cs
dc.subject cholesterol cs
dc.subject krevní tlak cs
dc.subject glykemický index cs
dc.subject diabetes mellitus en
dc.subject sex en
dc.subject age en
dc.subject weight en
dc.subject height en
dc.subject BMI en
dc.subject BSA en
dc.subject cholesterol en
dc.subject blood pressure en
dc.subject glycemic index en
dc.title Vztah výživy a správného životního stylu při onemocnění diabetes mellitus cs
dc.title.alternative Relationship of Nutrition and Lifestyle with Diabetes Mellitus en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vojtíšková, Petra cs
dc.date.accepted 2013-05-29 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is based on the results obtained by observing those 60 respondents suffering from diabetes mellitus, which were measured by weight, height, Body Mass Index (BMI), Body Surface Area (BSA), total cholesterol (TC), HDL-cholesterol (HDL-C), LDL-cholesterol (LDL-C), systolic and diastolic blood pressure and glycemic index. For men the average weight was set at 76,5 kg and a height of 175,2 cm, the women were in the same order of recorded values 62,6 kg and 165,5 cm. Both groups showed the BMI optimum weight. Patients have also reported the following average of cholesterol levels, men TC 4,50, HDL-C 1,25, LDL-C 2,63 mmol.l-1, women in the same order and units mmol.l-1, TC 4,73, HDL-C 1,26 and LDL-C 2,73. Systolic blood pressure of the respondents ranged from 134,3 - 136, 7 mm Hg, while the average diastolic blood pressure in men reached 79,1 mm Hg and 78,7 mm Hg women. Furthermore, the respondents average blood glucose levels, were 6,41 mmol.l-1 (for males 6,42 mmol.l-1, females 6,40 mmol.l-1). Based on the obtained results, it is recommended when determining the dose of medication based on the values of body surface area to use the BSA of the patients, which represent more precise criteria than BMI calculations. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 29265
dc.date.submitted 2013-05-09 cs


Files in this item

Files Size Format View
soukupová_2013_dp.pdf 1.318Mb PDF View/Open
soukupová_2013_vp.doc 94Kb Microsoft Word View/Open
soukupová_2013_op.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account