Řízená dokumentace firmy - řízení procesu životního cyklu dokumentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízená dokumentace firmy - řízení procesu životního cyklu dokumentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašek, Vladimír cs
dc.contributor.author Válka, Ivo cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T10:56:52Z
dc.date.available 2010-07-13T10:56:52Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/238
dc.description.abstract Tato práce se zamýšlí nad řešením situace mnoha větších firem, které se potýkají s problémem zpracovávání velkého množství textových dokumentů. Práce je zaměřena na konkrétní případ a to u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. - Systém se musí zabývat vydáváním nových dokumentů, seznamování zaměstnanců s vývojem těchto dokumentů, možností vstupování do procesu v době schvalovacího řízení a povinností zadavatele dokumentu reagovat na dané připomínky definovaných uživatelů. - Účelem je nahradit zdlouhavý a nepřehledný pohyb dokumentů ve firmě mnohem pře-hlednějším systémem v elektronické podobě s využitím aplikace pro nadstavbu stávají-cího softwaru Lotus Notes u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. cs
dc.format 79 s. 3 s. cs
dc.format.extent 2581032 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Lotus Notes en
dc.subject Lotus Notes cs
dc.title Řízená dokumentace firmy - řízení procesu životního cyklu dokumentů cs
dc.title.alternative Controlled company dokumentation - controlling of documents life cycle process en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sysala, Tomáš cs
dc.date.accepted 2006-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This piece of work considers solutions of situation at large amount of companiesthat have problems with processing of a large number of text documents. The work is concentrated on a concrete case at Fireman rescue corps in Zlin region. - The system is obliged to consider publishing of new documents, acquainting employees with a process of these documents, thepossibility of entering the process in the term of ratification andobligation of the person entering documents to react to given comment-sof defined users. - The purpose is to substitute lengthy and disorganised document circulation at the com-pany for much more well arranged system in electronic form with a use of an applicati-on for superstructure of current software Lotus Notes at Fireman rescue corps in Zlin region. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 4180
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
válka_2006_dp.pdfBlocked 2.461Mb PDF View/Open
válka_2006_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
válka_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account