Problematika změn v řízení při použití Business Process Managementu ve firmě TOKOZ a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika změn v řízení při použití Business Process Managementu ve firmě TOKOZ a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuček, David cs
dc.contributor.author Hrabal, Martin cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T04:05:17Z
dc.date.available 2013-10-11T04:05:17Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24050
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou změn v řízení při použití Business Process Managementu ve firmě TOKOZ a.s. Hlavním cílem je vytvořit přehledný procesní model ekonomiky firmy, který bude splňovat požadavky managementu při implementaci proces-ního řízení. První část práce se zaměřuje na shromáždění teoretických poznatků o rozdílech tradičního funkčního a procesního řízení, hlavní pilíře procesního řízení a implementaci Business Proces Managementu. Poznatky jsou využity v analýze ekonomických procesů a jejich modelování ve firmě TOKOZ. Závěr je věnován doporučeným opatřením na imple-mentaci modelu a další využití pilířů Business Process Managementu. cs
dc.format 89 s. (118 166 znaků) cs
dc.format.extent 3146401 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject proces cs
dc.subject funkční řízení cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject Business Process Management cs
dc.subject procesní modelování cs
dc.subject process en
dc.subject functional management en
dc.subject process management en
dc.subject Business Process Management en
dc.subject process modelling en
dc.title Problematika změn v řízení při použití Business Process Managementu ve firmě TOKOZ a.s. cs
dc.title.alternative The Topic of Management Changes with the Application of Business Process Management in TOKOZ a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hebelka, Vlastimil cs
dc.date.accepted 2013-05-21 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the topic of management changes with the application of Business Process Management in TOKOZ a.s. The main goal is to create transparent process model of company's economy which will meet management's requirements within process management implementation. First part of thesis concentrates on assembling of theoretical knowledge about differences between traditional functional management and process management, main pillars of process management and implementation of Business Process Management. Knowledge is used for analysis of economic processes and its modelling. In the end it deals with recommended precautions for model implementation and next use of Business Process Management pillars. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29920
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
hrabal_2013_dp.pdf 3.000Mb PDF View/Open
hrabal_2013_vp.pdf 713.4Kb PDF View/Open
hrabal_2013_op.pdf 1.325Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account