Integrovaná marketingová komunikace v prostředí podniku služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrovaná marketingová komunikace v prostředí podniku služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štarchoň, Peter cs
dc.contributor.author Kopecký, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T04:46:03Z
dc.date.available 2013-10-11T04:46:03Z
dc.date.issued 2012-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24092
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je integrovaná marketingová komunikace v prostředí podniku služeb. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje aktuální teoretické východiska marketingových komunikací, s důrazem na integrovanou marketingovou komunikaci a nové trendy v marketingových komunikacích. V praktické části identifikujeme postavení na trhu přímých konkurentů v oblasti finančního poradenství, s vypracovanou analýzou konkurence. Posléze identifikujeme aktuální stav využití integrované marketingové komu-nikace na vybrané firmě. V poslední, projektové části vypracuji návrh projektu na základě analýzy na zlepšení komunikace s vybranými cílovými skupinami s důrazem na integrova-nou marketingovou komunikaci a nové trendy. cs
dc.format 94 s. (113 907 znaků cs
dc.format.extent 5961370 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject služby cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject finanční poradenství cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject Integrated marketing communicationservices en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject financial counseling en
dc.subject com-munication mix en
dc.subject competition en
dc.title Integrovaná marketingová komunikace v prostředí podniku služeb cs
dc.title.alternative Integrated Marketing Communication in the Service Enterprise Environment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina cs
dc.date.accepted 2013-05-24 cs
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis is an integrated marketing communicationin the service oriented enterprise environment. The work is divided into three parts. The first section describes the current theoretical basis of marketing communications, with emphasis on integrated marke-ting communication and new trends in marketing communication. In the practical part we identify the market position of direct competitors in financial consulting, with the drawn competitor analysis. Finally, we identify the current practiseof use of integrated marketing communications of the selected firm. In the last part I process the project proposal based on the analysis to improve communication with selected target groups with an emphasis on integrated marketing communications and new trends. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 32496
dc.date.submitted 2013-04-19 cs


Files in this item

Files Size Format View
kopecký_2013_dp.pdf 5.685Mb PDF View/Open
kopecký_2013_vp.pdf 54.87Kb PDF View/Open
kopecký_2013_op.pdf 214.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account