Projekt aplikace metody TOC ve společnosti Flow Tech, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt aplikace metody TOC ve společnosti Flow Tech, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuček, David cs
dc.contributor.author Vlková, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:49:12Z
dc.date.available 2010-07-14T13:49:12Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2418
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá aplikací metody TOC ve výrobní firmě FLOW TECH, s.r.o. Je zaměřena na hledání úzkého místa v hlavních procesech podniku. V první části jsou popsány teoretické poznatky z oblasti metody TOC a procesního řízení. V druhé části je provedeno zmapování řídících, hlavních a podpůrných procesů podniku FLOW TECH, s.r.o. za účelem nalezní úzkého místa. V poslední projektové části je analyzováno úzké místo v podniku a jsou navrženy možnosti jeho odstranění. cs
dc.format 88s., 18 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1116206 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Teorie omezení cs
dc.subject úzké místo cs
dc.subject omezení cs
dc.subject průtok cs
dc.subject provozní náklady cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject kritický řetěz cs
dc.subject nárazník cs
dc.subject proces cs
dc.subject subproces cs
dc.subject hlavní proces cs
dc.subject řídící proces cs
dc.subject podpůrný proces cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject ARIS cs
dc.subject ISO 9000 cs
dc.subject Theory of Constraints en
dc.subject the narrow place en
dc.subject constraints en
dc.subject throughput en
dc.subject operating expenses en
dc.subject iventory en
dc.subject Critical Chain en
dc.subject buffer en
dc.subject process en
dc.subject subprocess en
dc.subject core process en
dc.subject control procces en
dc.subject suply process en
dc.subject Process Management en
dc.subject ARIS en
dc.subject ISO 9000 en
dc.title Projekt aplikace metody TOC ve společnosti Flow Tech, s.r.o. cs
dc.title.alternative Projekt of application of TOC method at the company Flow Tech, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila cs
dc.date.accepted 2007-06-01 cs
dc.description.abstract-translated The student thesis deals with application of TOC method at the company FLOW TECH, Ltd. The focus is on looking for a narrow place at main processes of the company. The first part describes the oretical learning about TOC method and process management. The second part deals with getting to know control, core, and supporting processes at the company FLOW TECH Ltd. for purpose finding the narrow place. The narrow place is analysed in the last part and the ways to get rid of it are suggested. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5669
dc.date.assigned 2007-03-05 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vlková_2007_dp.pdfBlocked 1.064Mb PDF View/Open
vlková_2007_vp.pdf 512.3Kb PDF View/Open
vlková_2007_op.pdf 520.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account