Současné trendy grafického zobrazení ženského obrazu v umění ilustrování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Současné trendy grafického zobrazení ženského obrazu v umění ilustrování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanická, Silvie en_US
dc.contributor.author Pletenova, Nataliia en_US
dc.date.accessioned 2013-10-11T02:50:15Z
dc.date.accessioned 2013-10-11T13:44:24Z
dc.date.available 2013-10-11T02:50:15Z
dc.date.available 2013-10-11T13:44:24Z
dc.date.issued 2012-02-15 en_US
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24226
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je genderový podtext současného umění ilustrování. Práce rozebírá příklady děl umělců, kteří se zabývají zobrazováním ženských obrazů ve své tvůrčí činnosti. Práce se zaměřuje na současné trendy grafického zobrazení ženského obrazu v umění ilustrování. Vzhledem k tomu, že umění ilustrování se dělí do hodně žánrů, tato diplomová práce zkoumá tendence zobrazování ženského obrazu hlavně v ilustraci dětské literatury, komiksové ilustraci a ilustraci jako takové, které nepatří k určitému žánru. Praktická část je založena na autorském projektu knihy ,Večer před svátým Janem? Nikolaje Vasiljeviče Gogola s výraznou dominancí ilustrace. en_US
dc.format 103 en_US
dc.format.extent 100529170 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.rights Bez omezení en_US
dc.subject ženský en_US
dc.subject grafické zobrazení en_US
dc.subject žena en_US
dc.subject ilustrování en_US
dc.subject tendence en_US
dc.subject alter ego en_US
dc.subject komiks en_US
dc.subject dětská ilustrace en_US
dc.subject estetika en_US
dc.subject feminine en
dc.subject graphic representation en
dc.subject female en
dc.subject illustration en
dc.subject trends en
dc.subject alter ego en
dc.subject comics en
dc.subject children's literature illustration en
dc.subject aesthetics en
dc.title Současné trendy grafického zobrazení ženského obrazu v umění ilustrování en_US
dc.title.alternative Contemporary Trends in Graphic Representation of Women in Illustration en
dc.type diplomová práce en_US
dc.contributor.referee Vodička, Richard en_US
dc.date.accepted 2012-06-13 en_US
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the modern trends of feminine graphic representation in illustration art. The thesis includes a survey of female characters? representation in children?s literature illustrations, in comics illustrations and other illustrations as well. This thesis takes in historical circumstances of female graphic representation, analyzing illustrators? artworks dedicated to female theme and short review of problematic of female depiction as a kind of commodity in media market. The practical part of the thesis is the book ?Večer před svátým Janem? by Nikolaj Gogol with a dominant role of illustration. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky en_US
dc.description.result obhájeno en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/188 en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en_US
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design en_US
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací en_US
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. en_US
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění en_US
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 25201
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-18 en_US


Files in this item

Files Size Format View
pletenova_2012_dp.pdf 95.87Mb PDF View/Open
pletenova_2012_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
pletenova_2012_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account