Analýza rizik strategické obchodní zakázky ve společnosti XY a návrh jejich snížení nebo úplného vyloučení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik strategické obchodní zakázky ve společnosti XY a návrh jejich snížení nebo úplného vyloučení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černý, Jaromír cs
dc.contributor.author Ředinová, Růžena cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:55:53Z
dc.date.available 2012-05-15T22:19:27Z
dc.date.issued 2007-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2437
dc.description.abstract Náplní bakalářské práce je zpracování analýzy rizik strategické obchodní zakázky. Hlavním cílem je identifikovat a doporučit opatření, která významně přispějí ke snížení rizika neplnění dodávek v termínu a kvalitě. Pozornost je věnována managementu kvality, řízení rizika a analýze FMEA. V teoretické části jsou shrnuty základní informace, čerpají z odborné literatury, metodou zpracování je literární rešerše. K analýze rizik v praktické části budou použity některé základní nástroje managementu jakosti, stupeň závažnosti jednotlivých rizik bude vyhodnocen pomocí metody FMEA. Byl zvolen standardní normativní přístup k řešení problému - podrobně analyzovat stav a poskytnout teoretický návrh řešení. cs
dc.format 46 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4579238 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2012 cs
dc.subject Management jakosti cs
dc.subject Analýza rizik cs
dc.subject Procesní přístup cs
dc.subject Koncepce ISO cs
dc.subject Quality Management en
dc.subject Risk Analysis en
dc.subject Process Approach en
dc.subject ISO Conception en
dc.title Analýza rizik strategické obchodní zakázky ve společnosti XY a návrh jejich snížení nebo úplného vyloučení cs
dc.title.alternative Risks Analysis of the Business Contract Order and the Decision of theirs Elimination en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie cs
dc.date.accepted 2007-06-14 cs
dc.description.abstract-translated The purpose of the thesis is to evaluate the risks which associated to the business contract order. The main aim is to identify and recommend changes that lead to the elimination of the risks affected to the quality and the terms of the delivery of the goods. The thesis is focused on the following key areas: Quality Management, Risks Management and the FMEA analysis. The theoretical part includes the base data drawing from the spe-cial publications, data processing method is the literature searches. For analyzing of the risks in practical part some basic tools of the quality management are used, the rate of the each failure is ranked in FMEA worksheet. For solving of the problem the standard normative method is used. - detaily analyze the situation at first and theoretical outcome of decision thereafter. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5603
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ředinová_2007_bp.pdfBlocked 4.367Mb PDF View/Open
ředinová_2007_vp.pdf 123.6Kb PDF View/Open
ředinová_2007_op.pdf 148.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account