Dlouhodobá nezaměstnanost- sociálně lidské vztahy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dlouhodobá nezaměstnanost- sociálně lidské vztahy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekot, Aleš cs
dc.contributor.author Hladký, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:59:57Z
dc.date.available 2010-07-14T13:59:57Z
dc.date.issued 2007-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2448
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Dlouhodobá nezaměstnanost- sociálně lidské vztahy" se zabývá dlouhodobou nezaměstnaností, snaží se poukázat na rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností, zabývat se dopady nezaměstnanosti a studiemi uvedenými v bakalářské práci přiblížit denní život nezaměstnaného. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 262401 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject rizikové skupiny cs
dc.subject úroveň vzdělání cs
dc.subject sociální izolace cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject finanční nejistota cs
dc.subject unemployment en
dc.subject risk groups en
dc.subject level of education en
dc.subject social isolation en
dc.subject social-pathological effects en
dc.subject financial uncertainty en
dc.title Dlouhodobá nezaměstnanost- sociálně lidské vztahy cs
dc.title.alternative Long-term unemployment- social human relationships en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jilčík, Tomáš cs
dc.date.accepted 2007-06-18 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor work "Long-term unemployment- social human relationships" concerns with the long-term unemployment, it tries hard refering to risk groups of unemployment, to concerns with drops of unemployment and with studies mentioned in bachelor work to bring near daily life of unemployed. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006411
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hladký_2007_bp.pdf 256.2Kb PDF View/Open
hladký_2007_vp.doc 49.19Kb Microsoft Word View/Open
hladký_2007_op.doc 46.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account