Analýza rizik v zásobování obyvatelstva pitnou vodou regionu Hodonín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik v zásobování obyvatelstva pitnou vodou regionu Hodonín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk cs
dc.contributor.author Hubíková, Ivana cs
dc.date.accessioned 2013-10-12T20:42:03Z
dc.date.available 2013-10-12T20:42:03Z
dc.date.issued 2013-02-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24727
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na téma Analýza rizik v zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V teoretické části je popsáno vodohospodářství ČR a jeho legislativa. Také je charakterizována pitná voda a její význam pro člověka, dále jsou rozčleněny zdroje pitné vody a jejich zabezpečení. Stručně je popsána chemická úprava surové vody. A nakonec obecně rizika, které vznikají v zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V praktické části jsou vyjmenovány a popsány zdroje pitné vody v regionu Hodonín. Jsou analyzovány vznikající rizika ohrožující zásobování obyvatel pitné vody a to od zdroje až k samotnému spotřebiteli. Rizika u zdrojů pitné vody jsou vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy. Dále jsou navržena opatření k jejich minimalizaci nebo úplné eliminaci. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 2058040 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject zásobování cs
dc.subject zdroj pitné vody cs
dc.subject riziko cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject chemické čištění cs
dc.subject vodní hospodářství cs
dc.subject supply en
dc.subject source of drinking water en
dc.subject risk en
dc.subject flood en
dc.subject dry-cleaning en
dc.subject water management en
dc.title Analýza rizik v zásobování obyvatelstva pitnou vodou regionu Hodonín cs
dc.title.alternative Risk Analysis in Drinking Water Supply in Hodonín Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Káčer, Ján cs
dc.date.accepted 2013-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the risk analysis in the supply of drinking water. In the theoretical section is described the water management in the Czech Republic and its legislation system. There is also characterised drinking water and its importance for human health, it contains dividing of drinking water and its protection and it describes briefly the chemical treatment of ?raw water?. And finally there are described risks in general that arise in the supply of drinking water. In the practical part are listed the sources of drinking water in the Hodonin region. There are analysed the emerging risks that threaten the supply of population with drinking water from source to consumer. The risks in supply of drinking water are evaluated using SWOT analysis. Also there are proposed measures to minimize or completely eliminate them. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 31754
dc.date.submitted 2013-05-09 cs


Files in this item

Files Size Format View
hubíková_2013_bp.pdf 1.962Mb PDF View/Open
hubíková_2013_vp.pdf 41.99Kb PDF View/Open
hubíková_2013_op.rtf 5.298Mb RTF file View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account