1. Teoretická část: Vývoj střihové skladby českých hip-hopových videoklipů 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Vývoj střihové skladby českých hip-hopových videoklipů 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemeškal, Libor cs
dc.contributor.author Cvrkal, Vojtěch cs
dc.date.accessioned 2013-10-12T21:17:14Z
dc.date.available 2013-10-12T21:17:14Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24748
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vývojem střihové skladby českých hip-hopových videoklipů. Vývoj je zde popsán jak obecně, tak i na konkrétně vybraných nejvýraznějších příkladech. Je zde zachycen i vliv zahraniční tvorby, televize a doby. cs
dc.format 38 s. (45 980 znaků) cs
dc.format.extent 1145960 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject videoklip cs
dc.subject hip-hop cs
dc.subject střihová skladba cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject videoclip en
dc.subject hip-hop en
dc.subject editing composition en
dc.subject development en
dc.title 1. Teoretická část: Vývoj střihové skladby českých hip-hopových videoklipů 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl cs
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Development of Editing Czech Hip-hop Videos 2. Practical part: Audiovisual Work or a Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 10 mins, editing composition. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Labík, Ludovít cs
dc.date.accepted 2013-06-13 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the development of editing czech hip hop videos. This phenome-non is described in general, as well as demonstrated on specifically selected and most out-standing examples. The influence of foreign productions, television and given era are depicted equally. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Střih a zvuk cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Editing and Sound en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 28776
dc.date.submitted 2013-05-10 cs


Files in this item

Files Size Format View
cvrkal_2013_bp.pdf 1.092Mb PDF View/Open
cvrkal_2013_vp.doc 107.5Kb Microsoft Word View/Open
cvrkal_2013_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account