Analýza rizik ve firmě Tespra Hodonín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik ve firmě Tespra Hodonín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk cs
dc.contributor.author Šťastná, Kristýna cs
dc.date.accessioned 2013-10-13T04:45:09Z
dc.date.available 2013-10-13T04:45:09Z
dc.date.issued 2013-02-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24932
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik ve firmě TESPRA Hodonín,s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmy týkající se analýzy rizik, legislativou, která se vztahuje k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, popisem regionu Hodonínsko a bezpečností a ochranou zdraví při práci. V praktické části se věnuji popisu firmy, konkrétně jejím havarijním plánům a skladu nebezpečných odpadů. Dále se zabývám riziky, které hrozí v již zmíněném skladu nebezpečných odpadů, a hodnocením a výpočtem míry rizika. cs
dc.format 62 s. (65 926 znaků) cs
dc.format.extent 1142254 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject havarijní plánování cs
dc.subject risk analysis en
dc.subject safety and health at work en
dc.subject emergency planning en
dc.title Analýza rizik ve firmě Tespra Hodonín cs
dc.title.alternative Risk Analysis of Company Tespra Hodonín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír cs
dc.date.accepted 2013-06-10 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on a risk analysis in the company TESPRA Hodonín s.r.o. The work is divided into a theoretical and practical part. A theoretical part engages with the concept of risk analysis, legislation which referes to safety and health at work, descrip-tion of region Hodoninsko and safety and health at work. The practical part includes description of the company, especially its emergency plans and a description warehouse of dangerous goods. I am also concerned with risks which threat in the above mentioned warehouse of dangerous goods and with evaluation and calculation of a risk rate. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 31779
dc.date.submitted 2013-05-10 cs


Files in this item

Files Size Format View
šťastná_2013_bp.pdf 1.089Mb PDF View/Open
šťastná_2013_vp.pdf 42.40Kb PDF View/Open
šťastná_2013_op.pdf 43.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account