Analýza nákladového systému se zaměřením na tvorbu kalkulací a určení režií ve firmě OMEGA, spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladového systému se zaměřením na tvorbu kalkulací a určení režií ve firmě OMEGA, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr cs
dc.contributor.author Slavíková, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:21:39Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2497
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů a kalkulačního vzorce, odhalení slabých míst ve stávajících kalkulačních metodách a návrh nového kalkulačního vzorce ve firmě OMEGA, spol. s r. o. Teoretická část se zabývá veškerými informacemi o nákladech a kalkulacích. Všechny tyto informace jsou dále využívány při zpracování praktické části. V praktické části je nejprve představena firma OMEGA, spol. s r. o., poté následuje analýza nákladů a zhodnocení stávajícího kalkulačního systému společnosti, dále se praktická část zabývá odhalením a definováním slabých míst v kalkulačním systému a návrhem nové kalkulace. cs
dc.format 62 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3132086 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037 cs
dc.subject náklady cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject kalkulační systém cs
dc.subject kalkulační metody cs
dc.subject kalkulační členění cs
dc.subject costs en
dc.subject cost analysis en
dc.subject costing en
dc.subject costing system en
dc.subject costing methods en
dc.subject costing classification en
dc.title Analýza nákladového systému se zaměřením na tvorbu kalkulací a určení režií ve firmě OMEGA, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Cost system analysis focused on the costing method and the determination of overheads in the OMEGA, spol. s r. o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hurta, Josef cs
dc.date.accepted 2007-06-13 cs
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis has focused on the analysis of costs and the costing model, revealing weak points in the existing costing methods and proposing a new costing model in the OMEGA, spol. s r.o. Company. The theoretical part deals with all information on costs and costing. All these information are further made use of in the elaboration of the practical parts. The OMEGA, spol. s r.o. Company is introduced first in the practical part; then, cost analysis and the evaluation of the existing costing system of the Company follows, and the practical part also deals with revealing and defining weak points in the costing system and proposing a new costing method. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5572
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
slavíková_2007_bp.pdfBlocked 2.986Mb PDF View/Open
slavíková_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
slavíková_2007_op.doc 306Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account