1. Teoretická část: Divákova představivost a její role v procesu dotváření fikčního světa 2. Praktická část: Krátkometrážní hraný film, délka minimálně 10 min., režie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Divákova představivost a její role v procesu dotváření fikčního světa 2. Praktická část: Krátkometrážní hraný film, délka minimálně 10 min., režie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Binter, Tomáš cs
dc.contributor.author Jašek, Martin cs
dc.date.accessioned 2013-10-13T06:09:05Z
dc.date.available 2013-10-13T06:09:05Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24986
dc.description.abstract Tato práce se zabývá představivostí ve smyslu obrazotvornosti jako jedním z mnoha mentálních nástrojů, které využívá aktivní divák při procesu vnímání filmu. Poukazuji na mnoho rozšířených názorů z laické i odborné veřejnosti, které roli představivosti v tomto procesu vůbec nepřipouští a pokusím se k těmto stanoviskům nabídnout odlišnou perspektivu. Vše demonstruji na konkrétních příkladech formálních postupů, které tvůrci od počátku filmu využívají, aby právě představivost v divákovi podnítili. cs
dc.format 40 s. cs
dc.format.extent 1551285 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject film cs
dc.subject představivost cs
dc.subject obrazotvornost cs
dc.subject aktivní divák cs
dc.subject vnímání filmu cs
dc.subject film en
dc.subject imagination en
dc.subject active viewer en
dc.subject film perception en
dc.title 1. Teoretická část: Divákova představivost a její role v procesu dotváření fikčního světa 2. Praktická část: Krátkometrážní hraný film, délka minimálně 10 min., režie cs
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Involvement of Viewer's Imagination in the Process of Co-creating a Fictional World 2. Practical part: live-action short, min. 10 minutes, directing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bártek, Jan cs
dc.date.accepted 2013-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with imagination as one of the mental tools used by a viewer in process of perceiving film. I reference many frequent opinions by laical and professional communities that don't admit the role of imagination in this process at all and I will try to offer a different perspective to these statements. I will demonstrate everything on concrete examples of formal procedures that filmamakers have been using to stimulate the viewer's imagination. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Directing and Screenwriting en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 28790
dc.date.submitted 2013-05-14 cs


Files in this item

Files Size Format View
jašek_2013_bp.pdf 1.479Mb PDF View/Open
jašek_2013_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
jašek_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account