1. Teoretická část: Možnosti střihové analýzy 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Možnosti střihové analýzy 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemeškal, Libor cs
dc.contributor.author Lorenz, David cs
dc.date.accessioned 2013-10-13T06:52:15Z
dc.date.available 2013-10-13T06:52:15Z
dc.date.issued 2012-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24990
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou filmů z pohledu střihové skladby. Bude se snažit popsat a rozpoznat filmové styly. Popíše různé druhy montáží a obecné informace, které jsou spjaty se střihovou skladbou. Následně pak skrze strukturu, žánr a montáž se pokusí vytvořit funkční schéma či určitý vzorec, podle kterého by se daly analyzovat a dělit filmy. cs
dc.format 41 s. (62 511 znaků) cs
dc.format.extent 2049590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject film cs
dc.subject střih cs
dc.subject montáž cs
dc.subject žánr cs
dc.subject struktura cs
dc.subject střihová skladba cs
dc.subject analýza cs
dc.subject film en
dc.subject edit en
dc.subject montage en
dc.subject genre en
dc.subject structure en
dc.subject editing en
dc.subject analysis en
dc.title 1. Teoretická část: Možnosti střihové analýzy 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba cs
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Possibilities of Editing Analysis 2. Practical part: Audiovisual Work or a Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 10 mins., editing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Labík, Ludovít cs
dc.date.accepted 2013-06-13 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of the film in terms of editing. It will try to define and separate different film styles and it also describes the various types of montage and general information that are associated with editing. Subsequently through a structure, genre and a montage, it tries to create a sort of functional diagram or a formula. Thanks to this formula, movies can be analyzed and sorted out. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Střih a zvuk cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Editing and Sound en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 28798
dc.date.submitted 2013-05-14 cs


Files in this item

Files Size Format View
lorenz_2013_bp.pdf 1.954Mb PDF View/Open
lorenz_2013_vp.doc 104Kb Microsoft Word View/Open
lorenz_2013_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account