Založení vlastní značky - MONGOL

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Založení vlastní značky - MONGOL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štraneková, Mária cs
dc.contributor.author Přikrylová, Monika cs
dc.date.accessioned 2013-10-13T07:33:35Z
dc.date.available 2013-10-13T07:33:35Z
dc.date.issued 2012-12-10 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24996
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám tradičním oděvem Mongolska, prostým životem Mongolů, šamanismem a téměř vyhynulým mongolským koněm. Mongolský oděv je pro mě inspirací, kterou vnímám jako výchozí bod pro kolekci mé nové módní značky ? MONGOL. Do kolekce se snažím promítnout pocit z této země a zároveň vytvořit nositelnou kolekci s charakteristickými rysy mé tvorby. V jeden celek se snažím propojit myšlenky současné módy s prvky primitivní etnické kultury, která stále žije tradičním způsobem. Teoretickou část jsem rozdělila do dvou částí. První se týká Mongolska, kde se zajímám o tradiční oděv, doplňky, materiály, rituální oděv, tradice, ale také o současný mongolský oděv. Ve druhé části se zamýšlím nad historií zásadních módních návrhářů, kteří ovlivnili svět módou inspirovanou etnickými kulturami. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 38065291 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: Mongolsko cs
dc.subject tradice cs
dc.subject primitivní život cs
dc.subject myšlenky světa módy cs
dc.subject založení vlastní značky cs
dc.subject Keywords: Mongolia en
dc.subject tradition en
dc.subject primitive life en
dc.subject concepts of the fashion world en
dc.subject new fresh brand en
dc.title Založení vlastní značky - MONGOL cs
dc.title.alternative MONGOL - A New Fresh Brand en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lapšanská, Dana cs
dc.date.accepted 2013-06-11 cs
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I deal with the traditional clothing of Mongolia, simple life of the Mongols, shamanism and almost extinct Mongolian horse. Mongolian clothing is an inspiration for me. I perceive it as a starting point for the collection of my own new fashion brand ? MONGOL. In this collection I tried to reflect the feeling of the country and also I tried to create a ready-to-wear collection with elements characteristic for my work. I tried to merge concepts of contemporary fashion with elements of primitive ethnic culture and people who still live in a traditional way. I divided the theoretical part into two sections. The first concerns Mongolia where I focused on traditional clothing, accessories, materials, ritual clothing and various traditions, also it deals with contemporary Mongolian clothing. The second part is about the history of notable fashion designers who influenced the world of fashion with their collections inspired by ethnic cultures. en
dc.description.department Ústav designu oděvu a obuvi cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/125 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 29233
dc.date.submitted 2013-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
přikrylová_2013_bp.pdf 36.30Mb PDF View/Open
přikrylová_2013_vp.zip 18.54Kb Unknown View/Open
přikrylová_2013_op.pdf 473.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account