Sociální adaptabilita romské rodiny, podmínky a východiska

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální adaptabilita romské rodiny, podmínky a východiska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Malý, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:22:19Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:37Z
dc.date.issued 2006-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2499
dc.description.abstract Tato bakalářská práce představuje hluboký a informativní pohled na jedno z nejvíce společensky a kulturně diskutovaných témat dnešní doby, a sice "Sociální adaptabilita Romské rodiny, podmínky a východiska", což je i hlavním tématem této práce, na které se dívá z komplexniho úhlu pohledu. Celkově je práce rozdělena do 4 základních částí, první se věnuje teoretické problematice národnostních menšin a etnických skupin, multikulturní společnosti a obecně sociální exkluzi. Druhá část se zabývá historií Romů a specifikům romské menšiny. Třetí část se snaží analyzovat aktuální podmínky adaptability romské rodiny v ČR a sociální exkluzi v jednotlivých oblastech života rodiny. Poslední část představuje přehled mezinárodních i českých politických programů na poli integrace menšin a jejich adaptability. Zároveň zmiňuje možná východiska. cs
dc.format 65 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2302996 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 22.11.2011
dc.subject Etnikum cs
dc.subject národnostní menšina cs
dc.subject ochrana národnostních menšin cs
dc.subject práva příslušníků národnostních menšin cs
dc.subject romská komunita cs
dc.subject národnostní většina cs
dc.subject status menšiny cs
dc.subject genotyp cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject exkluze cs
dc.subject ekonomická oblast sociálního vyloučení cs
dc.subject sociální oblast sociálního vyloučení cs
dc.subject politická oblast sociálního vyloučení cs
dc.subject komunitní oblast sociálního vyloučení cs
dc.subject individuální oblast sociálního vyloučení cs
dc.subject prostorová oblast sociálního vyloučení cs
dc.subject skupinová oblast sociálního vyloučení cs
dc.subject příčiny sociálního vyloučení cs
dc.subject následky sociálního vyloučení cs
dc.subject romská rodina cs
dc.subject historické kořeny současné situace cs
dc.subject dělení Romů cs
dc.subject dělení vnitřní cs
dc.subject dělení vnější cs
dc.subject dělení odborné cs
dc.subject lingvistické cs
dc.subject specifika romské rodiny cs
dc.subject romština cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject rodinné hodnoty cs
dc.subject tradiční romské profese cs
dc.subject sociální adaptabilita cs
dc.subject sociální integrace cs
dc.subject podmínky sociální adaptability cs
dc.subject východiska sociální adaptability cs
dc.subject problematika drog cs
dc.subject romská kriminalita cs
dc.subject vyloučené lokality cs
dc.subject ghetta cs
dc.subject neplatičství cs
dc.subject nástroj sankčního bydlení cs
dc.subject mezinárodní úmluvy cs
dc.subject mezinárodní spolupráce cs
dc.subject státní politika integrace cs
dc.subject základní práva a svobody cs
dc.subject speciální školství cs
dc.subject uplatnění na trhu práce cs
dc.subject systém sociálních dávek cs
dc.subject rasová diskriminace cs
dc.subject romská reprezentace cs
dc.subject koexistence menšiny a většiny cs
dc.subject komplexnost řešení cs
dc.subject Ethnical group en
dc.subject national minority en
dc.subject protection of national minorities en
dc.subject member privileges of national minirities en
dc.subject Roma community en
dc.subject national majority en
dc.subject statut of a minority en
dc.subject phenotyp en
dc.subject multiculturalism en
dc.subject social exclusion en
dc.subject economic sphere of social exclusion en
dc.subject social sphere of social exclusion en
dc.subject political sphere of social exclusion en
dc.subject community sphere of social exclusion en
dc.subject individual sphere of social exclusion en
dc.subject dimensional sphere of social exclusion en
dc.subject sectional sphere of social exclusion en
dc.subject causations of social exclusion en
dc.subject effects of social exclusion en
dc.subject Roma family en
dc.subject historical reasons of actual situation en
dc.subject Roma en
dc.subject gypsies types en
dc.subject internal dividing en
dc.subject external dividing en
dc.subject scientific en
dc.subject linguistic dividing en
dc.subject specifics of Roma family en
dc.subject Roma language en
dc.subject religion en
dc.subject family values en
dc.subject traditive Roma professions en
dc.subject social adaptability en
dc.subject social integration en
dc.subject conditions of social adaptability en
dc.subject solutions of social adaptability en
dc.subject drug probléme en
dc.subject Roma deliquency en
dc.subject excluded localities en
dc.subject ghetto en
dc.subject international agreements en
dc.subject international cooperation en
dc.subject government policies of integration en
dc.subject essential rights and liberties-special education-chances on the labour market en
dc.subject systém of social security benefits en
dc.subject race discrimination en
dc.subject Roma representation en
dc.subject coexistence of minorities and majorities en
dc.subject complex solutions en
dc.title Sociální adaptabilita romské rodiny, podmínky a východiska cs
dc.title.alternative Social adaptability of the romany family, the conditions and solutions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated This bachelor final thesis aims to provide an insightful and informative look into one of the most socially commented on and culturally imbedded topics of modern times, national minorities and "Social adaptability of the Roma family, the conditions and solutions", which is the main topic of this thesis. Difficulties with minorities is a multifaceted and multi-factiorially complex. This thesis is separated into 4 main units firstly focussing on theory of minorities and ethnical groups in majority societies, multicultural society and social exclusion. Second part focusses on the history of gipsies and their specifications as a worldwide living minority. Third part is an analyse of actual situation of romany family in Czech republic and their problems with social exclusion - its about conditions of social adaptability of Roma family. This chapter is separated into many subdivissions, orientated into problems in special life situations. Last part of this thesis is an overview about international and czech political programs in minority integration and adaptability. And also contains the main part of this thesis trying to find a conceptual solutions in the social adaptabily of Roma family. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003687
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
local.subject Romové cs
local.subject sociální vyloučení cs
local.subject etnické menšiny cs
local.subject sociální adaptace cs
local.subject Romanies en
local.subject social exclusion en
local.subject ethnic minorities en
local.subject social adjustment en


Files in this item

Files Size Format View
malý_2007_bp.pdf 2.196Mb PDF View/Open
malý_2007_vp.doc 40.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account