Antibakteriální fólie na bázi vodorozpustných polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Antibakteriální fólie na bázi vodorozpustných polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo cs
dc.contributor.author Lahuta, Radek cs
dc.date.accessioned 2013-10-13T15:28:43Z
dc.date.available 2013-10-13T15:28:43Z
dc.date.issued 2013-02-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25141
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá výzkumem přípravy antibakteriálně modifikovaných fólií. Po-lyvinylalkohol (PVA) o střední molární hmotnosti 47 000 g/mol a polyvinylpyrrolidon (PVP) o střední molární hmotnosti 1 300 000 g/mol byly použity pro přípravu roztoků na odlévání PVA/PVP fólií. Fólie byly modifikovány síťovacím činidlem tetrahydrátem di-sodné soli 4,4'-diazidostilben-2,2'-disulfonové kyseliny (DAS), změkčovadlem polyetylen-glykolem (PEG). Rozpustnost a bobtnání, elektronová mikroskopie, diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a tahové zkoušky byly použity pro popis vlastností připravených fólií. Po přídavku antibakteriálních aditiv trietylengyloku (TEG), geraniolu a krystalové violeti (CV) se zkoumala pomocí Fourierovy transformační infračervené spektrometrie (FTIR) jejich přítomnost v materiálu, a pomocí difúzních antibakteriálních testů jejich vliv na vybrané patogeny. cs
dc.format 76 cs
dc.format.extent 3458058 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject PVA/PVP fólie cs
dc.subject antibakteriální činidla cs
dc.subject síťování cs
dc.subject změkčovadla cs
dc.subject PVA/PVP films en
dc.subject antibacterial agents en
dc.subject crosslinking en
dc.subject plasticizers en
dc.title Antibakteriální fólie na bázi vodorozpustných polymerů cs
dc.title.alternative Antibacterial Films Based on Water-Soluble Polymers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mokrejš, Pavel cs
dc.date.accepted 2013-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with preparation of antibacterial modified films. Polyvinylalcohol (PVA) with mean molecular weight 47 000 g/mol and Polyvinylpyrrolidone (PVP) with mean molecular weight 1 300 000 g/mol were used for preparation of solutions for casting of PVA/PVP films. These films were modified by a crosslinking agent 4,4'-diazostilbene-2,2'-disulfonic acid disodium salt (DAS) and a plasticizer Polyethyleneglycole (PEG). Sol-ubility and swelling, electronic microscopy, differential scanning calorimetry (DSC) and tensile tests were used for description of properties of prepared films. After addition of antibacterial agents Triethyleneglycole (TEG), Geraniol and Crystal violette (CV), the samples were inspected by Fourier transform infrared spectrometry (FTIR) for their pres-ence and their influence to selected pathogens was investigated by diffusion antibacterial tests. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 29469
dc.date.submitted 2013-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
lahuta_2013_dp.pdf 3.297Mb PDF View/Open
lahuta_2013_vp.doc 98.5Kb Microsoft Word View/Open
lahuta_2013_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account