Didaktická pomůcka pro základní školy - Základy práce v MS Office

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Didaktická pomůcka pro základní školy - Základy práce v MS Office

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel en_US
dc.contributor.author Pastorek, Jiří en_US
dc.date.accessioned 2013-10-13T14:32:40Z
dc.date.accessioned 2013-10-13T17:25:04Z
dc.date.available 2013-10-13T14:32:40Z
dc.date.available 2013-10-13T17:25:04Z
dc.date.issued 2013-02-22 en_US
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25175
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vytvoření multimediální didaktické pomůcky v oblasti Microsoft Office 2007 a to na programy Word, PowerPoint a Excel. Didaktická pomůcka je ztvárněna v podobě tutoriálů a je určena pro ţáky druhého stupně základní školy. Tuto diplomovou práci jsem dělal ve spolupráci se Základní školou T. G. Masaryka v Čejkovicích, kde jsem potom výsledné řešení vyzkoušel přímo v hodinách informatiky. V teoretické části je zpracována literární rešerše na dané téma a školní vzdělávací program základní školy v Čejkovicích, podle kterého je didaktická pomůcka vytvořena. Praktická část potom popisuje jednotlivé tutoriály. Na konci praktické části je dotazník a jeho vyhodnocení pomocí grafů a tabulek. en_US
dc.format 61 en_US
dc.format.extent 213179701 bytes en_US
dc.format.mimetype application/zip en_US
dc.language.iso cs en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.rights Bez omezení en_US
dc.subject Microsoft Office 2007 en_US
dc.subject Word en_US
dc.subject PowerPoint en_US
dc.subject Excel en_US
dc.subject textový editor en_US
dc.subject kancelářský balík en_US
dc.subject tabulka en_US
dc.subject graf en_US
dc.subject klávesnice en_US
dc.subject myš en_US
dc.subject nabídka en_US
dc.subject buňka en_US
dc.subject prezentace en_US
dc.subject dokument en_US
dc.subject list en_US
dc.subject soubor en_US
dc.subject pás karet en_US
dc.subject dialogové okno en_US
dc.subject Microsoft Office 2007 en
dc.subject Word en
dc.subject PowerPoint en
dc.subject Excel en
dc.subject text editor en
dc.subject office suite en
dc.subject table en
dc.subject graph en
dc.subject keyboard en
dc.subject mouse en
dc.subject deals en
dc.subject cell presentation en
dc.subject document en
dc.subject list en
dc.subject file en
dc.subject Ribbon dialog box en
dc.title Didaktická pomůcka pro základní školy - Základy práce v MS Office en_US
dc.title.alternative A Didactic Aide for Primary Schools - The Basics of MS Office en
dc.type diplomová práce en_US
dc.contributor.referee Kostolányová, Kateřina en_US
dc.date.accepted 2013-06-05 en_US
dc.description.abstract-translated This work is focused on creation of a multimedia didactic tool for Microsoft office 2007 programmers Word, PowerPoint and Excel. The didactic tool is intended for students of second degree of primary schools. On this diploma thesis I cooperated with a primary school of T. G. Masaryk in Čejkovice where I was able to try the tool with the students. The theoretical part is focused on the literary research of this topic and on educational program of primary school in Čejkovice, which has been used as a base for creation of the tool. The practical part describes each tutorial and at its end are results of questionnaires showed in graphs and tables. en
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence en_US
dc.description.result obhájeno en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/154 en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en_US
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro střední školy en_US
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky en_US
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. en_US
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika en_US
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 30266
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-21 en_US


Files in this item

Files Size Format View
pastorek_2013_dp.zip 203.3Mb Unknown View/Open
pastorek_2013_vp.doc 271.5Kb Microsoft Word View/Open
pastorek_2013_op.doc 271.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account