Problematika informovanosti žen ve fertilním věku o selfmonitoringu karcinomu prsu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika informovanosti žen ve fertilním věku o selfmonitoringu karcinomu prsu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajzlerová, Gabriela cs
dc.contributor.author Konečná, Edita cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:28:29Z
dc.date.available 2010-07-14T14:28:29Z
dc.date.issued 2007-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2519
dc.description.abstract Problematika onkologického onemocnění je celosvětovým problémem. Mnohým nádorovým onemocněním je možno do jisté míry zabránit. Velmi důležitá je však prevence onemocnění, a to, do jaké míry mohou lidé vznik svého onemocnění ovlivnit. Ve své práci jsem se zaměřila na jeden z nejčastějších typů nádorového onemocnění u žen - karcinom prsu. Cílem mé práce je zjistit, do jaké míry jsou o tomto onemocnění informovány ženy, které pracují ve zdravotnictví, ale i mimo něj, zda provádějí prevenci formou samovyšetřování, zda ví, jak a kdy toto vyšetření správně provádět. Také jsem chtěla zjistit, zda se do samovyšetřování prsů zapojují i partneři zkoumané skupiny žen. cs
dc.format 74 s., 19 s. obrazové přílohy cs
dc.format.extent 729820 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: Karcinom cs
dc.subject rakovina cs
dc.subject metastázy cs
dc.subject radioterapie cs
dc.subject chemoterapie cs
dc.subject imunoterapie cs
dc.subject prsní epitézy cs
dc.subject Keywords: Carcinoma en
dc.subject metastasis en
dc.subject radiotherapy en
dc.subject chemotherapy en
dc.subject imunotherapy en
dc.subject brest implant en
dc.title Problematika informovanosti žen ve fertilním věku o selfmonitoringu karcinomu prsu cs
dc.title.alternative The issue of informing women in plasmid age about examine himself of breast cancer en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gálíková, Magda cs
dc.date.accepted 2007-06-26 cs
dc.description.abstract-translated Abstrakt ve světovém jazyce The issue of oncology illnesses are worldwide problems. There is a chance to avoid many tumour illnesses but however up to a certain point. But the very important act is a preventation of illnesses and how people can control the genesis of their illness. In my essey I have focused on the most frequent type of tumour illness of women - carcinoma of breast. The aim of my work is to find out if the women are informed and if so, what degree, who of them work in health service and outside, if they do self-preventation procedure, if they know how to pursue all this in correct form. I also wanted to find out if the partners are somehow connected with self-preventation of breast in examine group of women. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6584
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
konečná_2007_bp.pdf 712.7Kb PDF View/Open
konečná_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
konečná_2007_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account