L-systémy v prostředí Mathematica

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

L-systémy v prostředí Mathematica

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková Oplatková, Zuzana cs
dc.contributor.author Petrla, Hynek cs
dc.date.accessioned 2013-10-13T19:53:29Z
dc.date.available 2013-10-13T19:53:29Z
dc.date.issued 2013-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25209
dc.description.abstract Tato práce se zabývá vysvětlením základními pojmů z fraktální geometrie, detailně se dále věnuje problematice L-systémů. V první části práce je uvedena historie, základní pojmy související s danou problematikou a obecný popis fraktální geometrie. V další části jsou podrobně popsány jednotlivé typy L-systémů a princip reprezentace pomocí želví grafiky. V poslední části jsou popsány principy a algoritmy jednotlivých L-systémů. Tyto L-systémy jsou naprogramovány a vizualizovány v programu Mathematica s možnostmi interaktivního ovládání. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 2330791 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject L-systémy cs
dc.subject Fraktály cs
dc.subject Lindenmayer cs
dc.subject Stromy cs
dc.subject Mathematica cs
dc.subject Přepisovací gramatiky cs
dc.subject -system en
dc.subject Fractal en
dc.subject Lindenmayer en
dc.subject Tree en
dc.subject Mathematica en
dc.subject Wolfram en
dc.subject Rewriting rules en
dc.title L-systémy v prostředí Mathematica cs
dc.title.alternative L-systems in the Mathematica Environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šenkeřík, Roman cs
dc.date.accepted 2013-06-24 cs
dc.description.abstract-translated This thesis explains the basic terms of fractal geometry, specifically it deals with the topic of L-system. First part includes history, basic elements of the systém and general description of fractal geometry. Second part contains detailed description of individual L-systems and graphical representation using ?turtle graphic?. Final part describes principle and algoritmus of individual L-systems. These L-system are programed and visualised in software Mathematica with posibilities of interactive manipulation. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31816
dc.date.submitted 2013-06-11 cs
local.subject fraktální geometrie cs
local.subject fractal geometry en


Files in this item

Files Size Format View
petrla_2013_bp.zip 2.222Mb Unknown View/Open
petrla_2013_vp.doc 289Kb Microsoft Word View/Open
petrla_2013_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account