Univerzální interiérový modulární system

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Univerzální interiérový modulární system

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skácel, Václav
dc.contributor.author Marko, Michal
dc.date.accessioned 2013-10-13T22:24:29Z
dc.date.available 2013-10-13T22:24:29Z
dc.date.issued 2012-12-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25254
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby studentského nábytku. V teoretické části přibliţuji a rozčleňuji problematiku nábytku, změn v bydlení, pozastavuji se nad ţivotností jako průvodním aspektem nábytku a analyzuji potřeby nábytku pro studenty. Teoretickou část zakončuji rešerší technologií materiálů pouţívaných v nábytkářství, způsobem a účelem balení nábytku. V praktické části této práce naleznete širší poznatky o konceptu této práce. Nakonec následuje konkrétní technologické a materiálové řešení konstrukce a samotné sloţení interiérového systému. cs
dc.format 46 cs
dc.format.extent 2182986 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nábytek cs
dc.subject papír cs
dc.subject voština cs
dc.subject studentské bydlení cs
dc.subject interier cs
dc.subject modularita cs
dc.subject variabilita cs
dc.subject furniture en
dc.subject paper en
dc.subject honeycomb en
dc.subject student living en
dc.subject interior en
dc.subject modularity en
dc.subject variability en
dc.title Univerzální interiérový modulární system cs
dc.title.alternative Universal Interior Modular System en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kupilík, Michal
dc.date.accepted 2013-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with creation of student furniture. In the theoretical part I dissect the issues of furniture, changes in living, suspend on durability as a accompanying aspect of furniture and analyze needs of student furniture. The theoretical part is ended by technology and material research used in furniture and by furniture packaging. In the practical part of this work you will find wider knowledge about the concept of this project. At the end followed by specific technological and material solutions of construction and main composition of the interior system. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 28792
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
marko_2013_bp.pdf 2.081Mb PDF View/Open
marko_2013_vp.doc 83.5Kb Microsoft Word View/Open
marko_2013_op.doc 86.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account