Příprava a charakterizace polymerních materiálů vhodných pro postupné uvolňování biologicky aktivních látek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace polymerních materiálů vhodných pro postupné uvolňování biologicky aktivních látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koutný, Marek cs
dc.contributor.author Böhmová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2013-10-13T23:38:35Z
dc.date.available 2013-10-13T23:38:35Z
dc.date.issued 2013-02-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25267
dc.description.abstract Byla zkoumána příprava mikro a submikro částic z biologicky rozložitelného blokového kopolymeru poly(laktid)?poly(ethylen glykol) (PLA-PEG) pomocí metody emulgace s odpařením rozpouštědla za sníženého tlaku. Taktéž byla studována možnost přípravy částic zmiňovanou metodou bez použití povrchově aktivní látky jako stabilizátoru emulze. V rámci studie byl pozorován vliv procesních a formulačních parametrů na velikost a dis-tribuci velikosti vzniklých částic. V další části práce byl proveden pokus o enkapsulaci vybraných bioaktivních látek s různou polaritou, v tomto případě byla sledována účinnost enkapsulace látky ve zkoumaném procesu. cs
dc.format 57 cs
dc.format.extent 1796413 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject mikročástice cs
dc.subject bioaktivní látky cs
dc.subject hydrocortison cs
dc.subject cortison 21-acetát cs
dc.subject progesteron cs
dc.subject estradiol cs
dc.subject poly cs
dc.subject laktid-poly cs
dc.subject etylen glykol cs
dc.subject enkapsulace cs
dc.subject microparticles en
dc.subject bioactive substances en
dc.subject hydrocortisone en
dc.subject cortisone 21-acetat en
dc.subject progesterone en
dc.subject estradiole en
dc.subject Poly en
dc.subject lactide-Poly en
dc.subject ethylene glycol en
dc.subject encapsulation en
dc.title Příprava a charakterizace polymerních materiálů vhodných pro postupné uvolňování biologicky aktivních látek cs
dc.title.alternative Preparation and Characterization of Polymeric Materials Suitable for Controlled Release of Biologically Active Compounds en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jančová, Petra cs
dc.date.accepted 2013-06-17 cs
dc.description.abstract-translated The preparation of micro and submicro particles from biodegradable poly(lactide)-pPoly(ethylene glycol) (PLA-PEG) block copolymer by the method of emulsification and solvent evaporation at reduced pressure was investigated. The possibility of particle prepa-ration by the mentioned method without using a surfactant as a stabilizer was also studied. During the study the effect of process and formulation parameters on the particle size and the size distribution were evaluated. In the next section, an attempt to encapsulate selected bioactive substances having different polarity was accomplished. In this experiment the efficiency of the encapsulation process was investigated. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 29760
dc.date.submitted 2013-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
böhmová_2013_dp.pdf 1.713Mb PDF View/Open
böhmová_2013_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
böhmová_2013_op.zip 71.44Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account