Estetická výchova ve volném čase

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Estetická výchova ve volném čase

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musilová, Marcela cs
dc.contributor.author Pospíšilová, Danuše cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:31:04Z
dc.date.available 2010-07-14T14:31:04Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2527
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na volný čas a výchovu ve volném čase dětí a mládeže z hlediska vlivu estetické výchovy, umění a zvláště hudební a výtvarné zájmové činnosti na rozvoj jedince. Cílem praktické části je zkoumání volného času vybraného vzorku 14-15letých dětí, jeho vnímání, způsobu trávení, podílu estetických aktivit a zájmů ve vztahu k volnému času a vlivu rodičů na výběr mimoškolních aktivit, zaměření dítěte na estetické zájmové činnosti a jeho mnohostranný vývoj. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 337307 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Volný čas cs
dc.subject výchova ve volném čase cs
dc.subject činnosti ve volném čase cs
dc.subject zařízení volného času cs
dc.subject estetická výchova cs
dc.subject umění a výchova cs
dc.subject zájmové činnosti cs
dc.subject esteticko-výchovné zájmové činnosti cs
dc.subject vnímání volného času 14-15letých cs
dc.subject vliv rodičů na mimoškolní aktivity dětí cs
dc.subject vliv rodičů na estetickou výchovu cs
dc.subject Leisure time en
dc.subject leisure time education en
dc.subject leisure time activities en
dc.subject leisure time facilities en
dc.subject aesthetic education en
dc.subject art and education en
dc.subject interests en
dc.subject artistic-educational interests en
dc.subject perception of leisure time of 14-15 year olds en
dc.subject parents' influence on children's out-of-school activities en
dc.subject parents' influence on aesthetic education en
dc.title Estetická výchova ve volném čase cs
dc.title.alternative Leisure time aesthetic education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna cs
dc.date.accepted 2007-06-21 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this bachelor thesis deals with leisure and the education of children and young people during their leisure time from the point of view of the impact of aesthetic education, art and especially musical and creative interests on the development of the individual. The aim of the practical part is to investigate the leisure time of a selected sample of 14 to 15-year old children; how it is perceived, how it is spent, the proportion of aesthetic activities and interests in relation to leisure time as a whole, and the influence of parents on the choice of out-of-school activities, on the child's focus on aesthetic interests and on his or her overall development. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6697
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2007_bp.pdf 329.4Kb PDF View/Open
pospíšilová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account