Koncepční řešení autonomního automobilu budoucnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Koncepční řešení autonomního automobilu budoucnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel cs
dc.contributor.author Kvapil, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2013-10-14T00:16:47Z
dc.date.available 2013-10-14T00:16:47Z
dc.date.issued 2012-12-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25287
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je vize autonomního automobilu budoucnosti v horizontu 30 let. Je tvořena třemi částmi. V První - teoretické - se zamýšlím nad historickým vývojem automobilu, nad představami o budoucnosti, které nastínili tvůrci z dob minulých. Ve druhé části - praktické - se pokouším zmapovat situaci okolo aktuálně vyvíjených konceptů, které jsou tématicky ve spojitosti s mým, dále se zamýšlím nad funkcí konceptů, vyvíjených automobilovými společnostmi. Ve třetí části - projektové - popisuji celý proces projektu, od prvnotní ideje až po konečný návrh cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 5820859 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject koncept cs
dc.subject automobil cs
dc.subject budoucnost cs
dc.subject design cs
dc.subject technologie cs
dc.subject concept en
dc.subject automobile en
dc.subject future en
dc.subject design en
dc.subject technology en
dc.title Koncepční řešení autonomního automobilu budoucnosti cs
dc.title.alternative Conceptual Design of an Autonomous Vehicle of the Future en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Klein, Štefan cs
dc.date.accepted 2013-06-19 cs
dc.description.abstract-translated A theme of this bachelor project is a futuristic vision of an autonomous vehicle set in to 30 years from now. It consists of three parts. In the first part - theoretical - I try to explore the historical development in the field of automobiles and visions of future done by the designers of the past. In the second - practical - I show the concepts that have been actually developed and which are in connection to mine, next I think of the importance of the car concepts developed by automobile companies. In the third - project - I descripe the whole process, from the initial thought to the final propositon. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 29397
dc.date.submitted 2013-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
kvapil_2013_bp.pdf 5.551Mb PDF View/Open
kvapil_2013_vp.doc 85Kb Microsoft Word View/Open
kvapil_2013_op.pdf 673.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account