Hračka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hračka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan
dc.contributor.author Močička, Filip
dc.date.accessioned 2013-10-14T07:33:43Z
dc.date.available 2013-10-14T07:33:43Z
dc.date.issued 2012-12-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25405
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou tvorby hračky, přesněji řečeno tvorbou autorské stolní hry s důrazem na strategické uvažování. Teoretická část mapuje nejen historii her, ale také současné tendence a jednotlivé elementy stolních her. Také vysvětluje pojmy, kolem kte-rých se hra tematicky točí. Praktická část posléze popisuje samotný proces tvorby, od for-mování obsahu a pravidel, přes vytvoření vizuální identity hry, až k navržení finálního ře-šení produktu, včetně úvah a řešených problémů, které zásadně ovlivnily vývoj. cs
dc.format 38 s. (69000 znaků) cs
dc.format.extent 3499281 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hračka cs
dc.subject hra cs
dc.subject zábava cs
dc.subject strategie cs
dc.subject živly cs
dc.subject toy en
dc.subject game en
dc.subject board game en
dc.subject entertainment en
dc.subject stratégy en
dc.subject elements en
dc.title Hračka cs
dc.title.alternative Toy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skácel, Václav
dc.date.accepted 2013-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with issue of toy design, specifically designing of completly new board game with emphasis on strategic thinking. Theoretical part maps not only history of games, but also contemporary tendencies and individual elements of board games. Also it explains concepts around which game theme revolves. Practical part then describes development proces itself, from forming theme and game rules, through creation of visual identity of game, to designing final product, including reasoning and solved problems, that fundamen-tally affected development. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 28794
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
močička_2013_bp.pdf 3.337Mb PDF View/Open
močička_2013_vp.doc 88.5Kb Microsoft Word View/Open
močička_2013_op.doc 83.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account