Design keramického jídelního setu pro portugalskou firmu Grestel

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Design keramického jídelního setu pro portugalskou firmu Grestel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klang, Michael en_US
dc.contributor.author Hubáčková, Klára en_US
dc.date.accessioned 2013-10-15T14:01:01Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T17:14:17Z
dc.date.available 2013-10-15T14:01:01Z
dc.date.available 2013-10-15T17:14:17Z
dc.date.issued 2012-12-01 en_US
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25486
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje postup od návrhu keramického jídelního setu po jeho realizaci a reprodukční výrobu. Zadání portugalské firmy Grestel, expandující výrobou kameninového nádobí daleko za hranice své země, bylo vytvořit designovou jídelní soupravu v zenovém duchu pro evropský a americký trh. Jde tedy o několikaměsíční realizaci procesu od idei po její převedení do hmoty. Do práce se promítají podněty z portugalské a japonské historie země, keramiky, kultury a gastronomie. en_US
dc.format 116 s. (186 985 znaků) en_US
dc.format.extent 3093309 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso cs en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.rights Bez omezení en_US
dc.subject keramika en_US
dc.subject jídelní set en_US
dc.subject portugalská kultura en_US
dc.subject japonský zen en_US
dc.subject japonská kuchyně en_US
dc.subject transformace en_US
dc.subject technologie en_US
dc.subject ceramics en
dc.subject dining set en
dc.subject Portuguese culture en
dc.subject Japanese zen en
dc.subject Japanese cuisine en
dc.subject transformation en
dc.subject technology en
dc.title Design keramického jídelního setu pro portugalskou firmu Grestel en_US
dc.title.alternative Design of a Ceramic Dining Set for the Portuguese Company Grestel en
dc.type diplomová práce en_US
dc.contributor.referee Podzimek, Ondřej en_US
dc.date.accepted 2013-06-18 en_US
dc.description.abstract-translated This thesis describes the process from design ceramic dinner set for its implementation and reproductive output. Enter of the Portuguese company Grestel, expanding the production of earthenware dishes far beyond the borders of its country, was to create a design dining set in a Zen spirit for the European and American market. It is a several months long realization process from idea after its transfer to mass. Into the work reflects input from Portuguese and Japanese country's history, ceramics, culture and gastronomy. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu en_US
dc.description.result obhájeno en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/187 en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en_US
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba en_US
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací en_US
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. en_US
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění en_US
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 29420
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-17 en_US


Files in this item

Files Size Format View
hubáčková_2013_dp.pdf 2.950Mb PDF View/Open
hubáčková_2013_vp.pdf 651.0Kb PDF View/Open
hubáčková_2013_op.pdf 739.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account