Návrh revitalizace konkrétního prostoru města Napajedla: Divadlo

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh revitalizace konkrétního prostoru města Napajedla: Divadlo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klang, Michael en_US
dc.contributor.author Čenková, Alexandra en_US
dc.date.accessioned 2013-10-15T14:36:51Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T17:14:38Z
dc.date.available 2013-10-15T14:36:51Z
dc.date.available 2013-10-15T17:14:38Z
dc.date.issued 2012-12-01 en_US
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25488
dc.description.abstract V mojej bakalárskej práci sa zaoberám interiérovým riešením priestoru verejnej časti Divadla v Napajedlach. Rekonštrukcia zasiahne vchodovú časť, foyer, zjednotením nie-koľkých menších priestorov vznikne divadelná kaviareň, sál s teleskopickým hľadiskom a zväčšená bude aj plocha toaliet. Hlavnou úlohou je ? poskytnúť variabilné využitie hlav-ného sálu, zmodernizovať priestory divadla, pristupovať s pokorou k historickému slohu a zjednotiť farebnosť jednotlivých priestorov. Teoretická časť práce analyzuje danú problematiku sú v nej obsiahnuté hlavne normy pre problematiku divadla, s ktorých vychádzam pri svojom dispozičnom a architektonickom návrhu riešenia priestoru, jeho funkcie, projektovú dokumentáciu a priestorové zobrazenia navrhovaných priestorov. en_US
dc.format 60 s (74 971 znakov) en_US
dc.format.extent 3915345 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso sk en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.rights Bez omezení en_US
dc.subject kultúrne podujatia en_US
dc.subject ľudia en_US
dc.subject interiér en_US
dc.subject rekonštrukcia en_US
dc.subject variabilné využitie en_US
dc.subject farebnosť en_US
dc.subject zjednotenie priestoru en_US
dc.subject zmodernizovanie en_US
dc.subject osvetlenie en_US
dc.subject materiály en_US
dc.subject cultural events en
dc.subject people en
dc.subject interior renovations en
dc.subject variable utilization en
dc.subject gaiety en
dc.subject union space en
dc.subject modernizing en
dc.subject lighting en
dc.subject materials en
dc.title Návrh revitalizace konkrétního prostoru města Napajedla: Divadlo en_US
dc.title.alternative Revitalization of a Particular Place in the Town of Napajedla: Theatre en
dc.type bakalářská práce en_US
dc.contributor.referee Svoboda, Jiří en_US
dc.date.accepted 2013-06-18 en_US
dc.description.abstract-translated In my bachelor work iam concern about solving free areas interior in public part of the theatre in Napajedla. Reconstruction will be applyed on entering part, foyer, by colligation of few small areas i will create a coffee-bar then cafetorium with telescopic amphitheatric and toilettes. Major task is secure a varialbe use for main cafetorium, modernize areas of theatre, access with humility to historical structure and unite colours of each areas. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu en_US
dc.description.result obhájeno en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en_US
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba en_US
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací en_US
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. en_US
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění en_US
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 29423
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-17 en_US


Files in this item

Files Size Format View
čenková_2013_bp.pdf 3.733Mb PDF View/Open
čenková_2013_vp.pdf 661.7Kb PDF View/Open
čenková_2013_op.pdf 904.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account