Zodolnění konstrukce bezpečnostních kamer proti elektromagnetickému rušení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zodolnění konstrukce bezpečnostních kamer proti elektromagnetickému rušení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skočík, Petr
dc.contributor.author Nagy, Michal
dc.date.accessioned 2013-10-15T14:04:45Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T17:17:08Z
dc.date.available 2013-10-15T14:04:45Z
dc.date.available 2013-10-15T17:17:08Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25503
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit kamerový systém s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, který by monitoroval provoz v bezodrazové komoře, jež je umístěna ve vědeckotechnickém parku ICT při UTB. Proto je v práci popsán princip elektromagnetické kompatibility, kamerových systému a bezodrazových komor. Dále je v ní uveden postup výběru vhodné IP kamery. Za účelem zodolnění její konstrukce a s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu je vytvořen návrh stínícího krytu společně s návrhem stojanu a instalací celého kamerového systému v prostorách bezodrazové komory. V práci je pak uvedena i celková cenová kalkulace navrženého systému. Na její závěr je pak provedeno v bezodrazové komoře měření na elektromagnetické vyzařování dostupné IP kamery. en
dc.format 91 en
dc.format.extent 4410942 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Elektromagnetická kompatibilita en
dc.subject IP kamera en
dc.subject elektromagnetické stínění en
dc.subject bezodrazová komora en
dc.subject Electromagnetic compatibility en
dc.subject IP camera en
dc.subject electromagnetic shielding en
dc.subject anechoic chamber en
dc.title Zodolnění konstrukce bezpečnostních kamer proti elektromagnetickému rušení en
dc.title.alternative Hardening Security Camera Construction Against Electromagnetic Interference en
dc.type diplomová práce en
dc.contributor.referee Pálka, Jiří
dc.date.accepted 2013-06-18
dc.description.abstract-translated Target of this work is make a camera system given on electromagnetic compatibility, which would be able monitor work in a anechoic chamber, which is placed inside of ICT Technology Park with UTB. Therefore is in the work described principle of electromagnetic compatibility, camera systems and anechoic chambers. Next, there is given procedure of properly way to choose right IP camera. For the purpose of hardening the structure with regard to electromagnetic compatibility is created design of a cover shield together with a proposal stand and installation of the whole camera system in area of the anechoic chamber. In the work you can find whole price calculation of the proposed system as well. There is made measure of an electromagnetic radiation on available IP camera in the anechoic chamber in the conclusion. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření en
dc.description.result obhájeno en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika en
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31198
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-31
local.subject rušení signálu cs
local.subject IP kamery cs
local.subject jamming en
local.subject IP cameras en


Files in this item

Files Size Format View
nagy_2013_dp.pdf 4.206Mb PDF View/Open
nagy_2013_vp.pdf 170.8Kb PDF View/Open
nagy_2013_op.doc 259.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account