Návrh nového zabezpečení budovy Policie ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh nového zabezpečení budovy Policie ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drga, Rudolf
dc.contributor.author ba, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-10-15T15:09:48Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T17:19:09Z
dc.date.available 2013-10-15T15:09:48Z
dc.date.available 2013-10-15T17:19:09Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25515
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem nového zabezpečení budovy Policie ČR. Teoretická část je věnována ochraně utajovaných informací, technickému zabezpečení budovy a integraci bezpečnostních systémů. V praktické části je provedena analýza současného stavu zabezpečení budovy s následným stanovením nových požadavků. V práci je proveden návrh nového technického zabezpečení tak, aby byly všechny bezpečnostní aplikace integrovány do kompaktního celku a to vše v kontextu ochrany utajovaných informací. Součástí je i návrh nového organizačního schématu budovy. en
dc.format 98 s. (149 926 znaků) en
dc.format.extent 4655621 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PZTS en
dc.subject detektor en
dc.subject CCTV en
dc.subject ACCESS en
dc.subject Integrace poplachových aplikací en
dc.subject návrh zabezpečení en
dc.subject I & HAS en
dc.subject detector en
dc.subject CCTV en
dc.subject ACCESS en
dc.subject Integration of Alarm Application en
dc.subject the Security Design en
dc.title Návrh nového zabezpečení budovy Policie ČR en
dc.title.alternative A New Building Security Proposal for the Police of the CR en
dc.type diplomová práce en
dc.contributor.referee Coufal, Jaroslav
dc.date.accepted 2013-06-17
dc.description.abstract-translated The diploma thesis has been focused on the new design of Police Department building. The theoretical part has been devoted to the protection of classified information, technical security of the building and integrating security systems. In the practical part there has been analyzed the current state of security of the building, followed by the introduction of the new requirements. In that thesis there has been designed the new technical support so that all security applications were integrated into a compact. Everything should be according to the context of protection of classified information. It has also included the proposal for the new organizational scheme of the building. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření en
dc.description.result obhájeno en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 en
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika en
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31346
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-29
local.subject návrhy zabezpečení cs
local.subject integrované systémy cs
local.subject drafts security en
local.subject integrated systems en


Files in this item

Files Size Format View
ba_2013_dp.pdf 4.439Mb PDF View/Open
ba_2013_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
ba_2013_op.jpg 1.065Mb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account