Řízení a monitorování technologických procesů s FOX Board embedded Linux systémem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení a monitorování technologických procesů s FOX Board embedded Linux systémem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostálek, Petr en_US
dc.contributor.author Jelínek, Radim en_US
dc.date.accessioned 2013-10-15T13:36:45Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T17:22:54Z
dc.date.available 2013-10-15T13:36:45Z
dc.date.available 2013-10-15T17:22:54Z
dc.date.issued 2013-02-24 en_US
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25534
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je hardwarový návrh desky pro styk modulu FOX Board s technologickým procesem. Operační systém Linux v kombinaci s vysokým výpočetním výkonem embedded jednotky dovolil vytvořit zařízení, které umožňuje nejenom regulaci regulované soustavy, ale také stanovení ideálních parametrů regulátoru dle různých metod návrhu a simulaci regulačního pochodu. Naměřená data jsou graficky interpretována uživateli prostřednictvím dynamických grafů a systematicky archivována do souboru v takovém formátu, který dovoluje jejich pozdější zpracování a vyhodnocení. en_US
dc.format 76 en_US
dc.format.extent 14746007 bytes en_US
dc.format.mimetype application/zip en_US
dc.language.iso cs en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.rights Bez omezení en_US
dc.subject FOX Board en_US
dc.subject regulace en_US
dc.subject simulace en_US
dc.subject monitorování en_US
dc.subject embedded Linux en_US
dc.subject FOX Board en
dc.subject regulation en
dc.subject simulation en
dc.subject monitoring en
dc.subject embedded Linux en
dc.title Řízení a monitorování technologických procesů s FOX Board embedded Linux systémem en_US
dc.title.alternative Process Control and Monitoring Using a FOX Board With an Embedded Linux System en
dc.type diplomová práce en_US
dc.contributor.referee Babiuch, Marek en_US
dc.date.accepted 2013-06-25 en_US
dc.description.abstract-translated This thesis is aimed at the hardware board design for connection of FOX Board module with the technological process. Linux operating system in combination with high-performance embedded unit allowed to create a device that not only allows control of the controlled system, but also determines the ideal controller parameters according to different design methods and simulation of control process. The measured data are graphically represented to users via dynamic graphs and systematically archived to the file in the format which allows later processing and evaluation. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky en_US
dc.description.result obhájeno en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en_US
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika en_US
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky en_US
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. en_US
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika en_US
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31578
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-06-07 en_US


Files in this item

Files Size Format View
jelínek_2013_dp.zip 14.06Mb Unknown View/Open
jelínek_2013_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
jelínek_2013_op.doc 398Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account