Stavová teorie lineárního řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stavová teorie lineárního řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokop, Roman en_US
dc.contributor.author Matelová, Michaela en_US
dc.date.accessioned 2013-10-15T13:54:55Z
dc.date.accessioned 2013-10-15T17:23:05Z
dc.date.available 2013-10-15T13:54:55Z
dc.date.available 2013-10-15T17:23:05Z
dc.date.issued 2013-02-24 en_US
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/25535
dc.description.abstract V tejto práci sa zameriame na doplnenie vedomostí stavovej teórie lineárneho riadenia. Sú tu popísané poznatky o spojitých a diskrétnych systémoch, objasnenie fungovania vzťahov, poprípade pravidlá ako ich môžeme použiť. Máme tu spomenuté aj niektoré moderné spôsoby riadenia. V práci nájdeme aj niekoľko ukážkových príkladov, ktoré nám umožnia ľahšie pochopenie menovaných vzťahov. Niektoré ukážkové príklady sú spracované aj v programe Matlab. en_US
dc.format 72 en_US
dc.format.extent 1370264 bytes en_US
dc.format.mimetype application/zip en_US
dc.language.iso sk en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.rights Bez omezení en_US
dc.subject Stavová rovnica en_US
dc.subject spojitý lineárny systém en_US
dc.subject diskrétny lineárny systém en_US
dc.subject stavová matica en_US
dc.subject Ackermannova veta en_US
dc.subject SISO systém en_US
dc.subject MIMO systém en_US
dc.subject State equation en
dc.subject continuous linear systems en
dc.subject discrete linear systém en
dc.subject state matrix en
dc.subject Ackermann?s formula en
dc.subject SISO system en
dc.subject MIMO system en
dc.title Stavová teorie lineárního řízení en_US
dc.title.alternative The State Space Approach in Linear Systems en
dc.type diplomová práce en_US
dc.contributor.referee Kureková, Eva en_US
dc.date.accepted 2013-06-25 en_US
dc.description.abstract-translated In this work we focus on the completion status of knowledge of linear control theory. It describes knowledge of continuous and discrete systems, the functioning clarify relationships, appropriate rules for how they can be used. We have also mentioned some modern management methods. In this work we find several demonstration examples that will allow us to more easily understand the relationships appointed. Some sample examples are processed in Matlab program. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky en_US
dc.description.result obhájeno en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en_US
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika en_US
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky en_US
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. en_US
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika en_US
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31581
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2013-06-11 en_US


Files in this item

Files Size Format View
matelová_2013_dp.zip 1.306Mb Unknown View/Open
matelová_2013_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account