Distribuce rtuti v rostlinách brambor

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Distribuce rtuti v rostlinách brambor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar
dc.contributor.author Kučerová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-14T14:54:42Z
dc.date.available 2010-07-14T14:54:42Z
dc.date.issued 2007-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2610
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo přispět ke studiu rtuti a jejího vlivu na rostliny brambor. V literární části je popsána problematika těžkých kovů, převážně rtuti v životním prostředí. Práce byla řešena formou nádobového pokusu se stupňovanými dávkami rtuti v půdě. Jako indikační plodina byla použita velmi raná odrůda brambor KOMTESA. U vypěstovaných brambor byly sledovány výnosové parametry, obsah rtuti a základních jakostních ukazatelů v hlízách. Po provedení a statistickém vyhodnocení chemických analýz bylo zaznamenáno, že zvyšující se množství rtuti v půdě má za následek i zvyšující se obsah rtuti v hlízách brambor. Získané výsledky jsou porovnány s nejnovějšími poznatky o distribuci rtuti v rostlinách. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 1708480 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rtuť cs
dc.subject brambory cs
dc.subject výnos cs
dc.subject hlíza cs
dc.subject slupka cs
dc.subject dužnina cs
dc.subject základní jakostní ukazatele cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject mercury en
dc.subject potatoes en
dc.subject yield en
dc.subject bulb en
dc.subject jacket en
dc.subject flesh en
dc.subject basic qualitative indicators en
dc.subject distribution en
dc.title Distribuce rtuti v rostlinách brambor cs
dc.title.alternative Distribution of a mercury in the potato plants en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma work was to contribute to the research of mercury and its influence to the potato plant. Literature part describes problem of heavy metals, especially mercury at the environment. The research was provided in terms of pot trial with graduating concentration of mercury in soil. As the indicating growt the very early kind of the potato plant, KOMTESA, was use. At the cultivated potato the yield parameters, concentration of mercury and the basic qualitative indicators was monitoring in the bulbs. After finishing and statistic avaluation of the chemical analysis was find that the increasing concentration of the mercury in soil is resulting with increasing concentration of the mercury in the bulbs of the potato plant. Obtained results were compared with the latest knowledges about the distribution of the mercury in plants. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5320
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kučerová_2007_dp.pdf 1.629Mb PDF View/Open
kučerová_2007_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
kučerová_2007_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account