Klima školy a nástup nové generace učitelů a vychovatelů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Klima školy a nástup nové generace učitelů a vychovatelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Souček, Jiří cs
dc.contributor.author Maňásková, Milena cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:00:39Z
dc.date.available 2010-07-14T15:00:39Z
dc.date.issued 2007-04-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2619
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a významu klimatu školy v kontextu současných změn v našem školství. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na vlivy prostředí a proměny dnešní školy. Všímá si také možností a připravenosti školního prostředí a pedagogických pracovníků řešit nové edukační problémy dneška. Škola je otevřený systém, v němž se odrážejí vlivy vnějšího prostředí - místního i celospolečenského, a ty se promítají do vnitřních procesů, vztahů a uspořádání školy. Kvalita školního klimatu ukazuje na život ve škole, přibližuje její činnost, působení a význam. Aplikační část této práce se zabývá postoji a zkušenostmi konkrétních učitelů, jejich subjektivním hodnocením klimatu a průběhu změn na jejich škole a připraveností školního prostředí na tyto změny. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 387411 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Změna cs
dc.subject proměny cs
dc.subject nová řešení cs
dc.subject vlivy prostředí cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject sociálně-patologické jevy cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject klima cs
dc.subject Change en
dc.subject transformation en
dc.subject new solutions en
dc.subject environmental influence en
dc.subject progress en
dc.subject social pathological phenomena en
dc.subject development en
dc.subject climate en
dc.title Klima školy a nástup nové generace učitelů a vychovatelů cs
dc.title.alternative School climate and the onset of a new generation of teachers and educators en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-18 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor work was focused on school climate creation and its significance in the kontext of contemporary changes in our school educational system. This work is divided into 2 parts - a theoretical and a practical one. The theoretical part concentrates on environmental influences and the current school changes. The work pays attention to possibilities and state of preparation in school environment and pedagogical staff as well to solve educational up to date problems. School is an open system where all influences are reflected - local and society influences and these ones are showed into processes, relationships and arrangement as well. School climate quality shows us school life brings us near the school activities with all it's influence and significance. The application part of the work was focused on particular teacher's attitude and experience and their subjective assessment of the school climate, change process in their schools and state of preparation in their school environment. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006192
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
maňásková_2007_bp.pdfBlocked 378.3Kb PDF View/Open
maňásková_2007_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
maňásková_2007_op.png 52.85Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account