Personální audit se zaměřením na mimomzdovou motivaci ve firmě Brano a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Personální audit se zaměřením na mimomzdovou motivaci ve firmě Brano a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan cs
dc.contributor.author Opělová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:20:12Z
dc.date.available 2010-07-14T15:20:12Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2674
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je zhodnocení personálních činností v konkrétní průmyslové firmě zaměřených především na oblast mimomzdové motivace zaměstnanců. Teoretická část za-hrnuje dvě samostatné oblasti. V první jsou zpracovány teoretické poznatky týkající se per-sonálního auditu, konkrétně jeho podstaty, druhů, metod Druhá část teorie se zabývá motivací, a to jejím psychologickým pojetím a motivací pracovní. V praktické části jsou analyzovány personální činnosti ve firmě Brano a.s. včetně jejího motivačního programu a je podrobně vyhodnoceno dotazníkové šetření, jehož úkolem je ověřit účinnost stávajícího motivačního programu. Závěr praktické části podává kritické zhodnocení výsledků s návrhem doporučení na zlepšení. cs
dc.format 77 s., 17 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2444230 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject personální audit cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject benefity cs
dc.subject personnel audit en
dc.subject motivation en
dc.subject motivational programme en
dc.subject benefits en
dc.title Personální audit se zaměřením na mimomzdovou motivaci ve firmě Brano a.s. cs
dc.title.alternative Personnel audit focused on non-wage motivation in company Brano a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Válková, Věra cs
dc.date.accepted 2007-06-12 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis is evaluate of the personnel activities primarily focused on the area non-wage motivation of employees in the particular industrial company. The Theoreti-cal part includes two independent areas. In the first one there are compiled the theoretical knowledge relating to the personnel audit, concretely it's substance, types, methods, The second one deals with motivation, i. e. it's psychological conception and working moti-vation. In the practical part there are analysed the personnel proceedings in the company Brano a.s. including the evaluation of their motivation programme by using the method of the questionnaire research, the task of which is to verify the effectiveness of current moti-vational programme. The Conclusion of the practical part provides the critical appreciation of the results with recommendation proposal for improvement. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6735
dc.date.assigned 2007-03-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
opělová_2007_bp.pdf 2.330Mb PDF View/Open
opělová_2007_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
opělová_2007_op.pdf 1.498Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account