Pedagogika východního myšlení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pedagogika východního myšlení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín cs
dc.contributor.author Šebestová, Barbora cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:42:15Z
dc.date.available 2014-02-03T12:42:15Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27282
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na pedagogiku východního myšlení s cílem předat tyto hodnoty a principy člověku žijícímu v současné západní společnosti. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část se zabývá hlavními směry východního myšlení, jako jsou buddhismus, zen-buddhismus a taoismus. Popisuje šíření těchto směrů do Evropy a jejich vývoj v České republice. Poslední kapitola se zaměřuje na rekonstrukci pedagogického systému východního myšlení a jeho srovnání s pedagogikou sociální. Druhá část diplomové práce obsahuje kvalitativní výzkum zaměřený na české vyznavače východního myšlení. Seznamuji se s východní pedagogikou a názory na aplikaci jejich výchovných metod do naší společnosti. Závěrečná část obsahuje podrobnou analýzu těchto neformálních rozhovorů cs
dc.format 101 cs
dc.format.extent 1220639 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject východní myšlení cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject filosofie cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject buddhismus cs
dc.subject taoismus cs
dc.subject hodnoty a principy cs
dc.subject eastern thinking en
dc.subject pedagogy en
dc.subject religion en
dc.subject philosophy en
dc.subject lifestyle en
dc.subject buddhism en
dc.subject taoism en
dc.subject values and principles en
dc.title Pedagogika východního myšlení cs
dc.title.alternative Pedagogy of Eastern Thinking en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal cs
dc.date.accepted 2014-01-16 cs
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the pedagogy of eastern thinking. The aim is present these values and principles of human live in contemporary society. This thesis devides into two parts, theoretical and practical. The first part deals with the main directions of eastern thinking such are buddhism, zen.buddhism and taoism. I describe spread these derections to Europe and thein developement in the Czech republic. The last part focused on the reconstruction of education system of eastern thinking and his compared with social pedagogy. The second part explains qualitative research oriented to czech confessors of eastern thinking. I learn about eastern pedagogy and opinion on application educational methods to our company. The finally part contains detailed analysis these informal interview. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29147
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-11-11 cs


Files in this item

Files Size Format View
šebestová_2014_dp.pdf 1.164Mb PDF View/Open
šebestová_2014_vp.zip 48.53Kb Unknown View/Open
šebestová_2014_op.zip 16.08Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account