Montessori pedagogika v předškolním zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Montessori pedagogika v předškolním zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše cs
dc.contributor.author Poláchová, Renata cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:49:17Z
dc.date.available 2014-02-03T12:49:17Z
dc.date.issued 2010-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27297
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo zjistit rozdíly mezi alternativní pedagogikou předškolní výchovy typu Montessori a tradiční předškolní výchovou na území České republiky. První část bakalářské práce charakterizuje a popisuje Montessori pedagogickou výchovu a současně tradiční pedagogickou výchovu v předškolním zařízení v České republice. V závěrečné a praktické části bakalářské práce jsou vysvětlena a popsána kritéria školní zralosti od pedagogů a rodičů dětí, která navštěvují tato předškolní zařízení. Cílem práce bylo zjistit rozdíly mezi alternativní pedagogikou předškolní výchovy typu Montessori a tradiční předškolní výchovou v České republice a také zda, existují rozdíly ve školní zralosti u dětí u obou typů předškolního zařízení. Ze zjištění dotazníkového šetření dosahovaly mateřské školy tradičního typu obecně o něco lepších výsledků než mateřské školy typu Montessori. Výsledky také ukázaly, že rozdíly nebyly až tak statisticky významné a připravenost do školy je tak na srovnatelné úrovni. cs
dc.format 47 cs
dc.format.extent 1437519 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Montessori cs
dc.subject školní zralost cs
dc.subject pedagogická výchova cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject výchova cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject předškolní zařízení cs
dc.subject připravenost cs
dc.subject předškolák cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject Montessori en
dc.subject school readiness en
dc.subject pedagogical education en
dc.subject pedagogy en
dc.subject education en
dc.subject nursery school en
dc.subject pre-school facility en
dc.subject readiness en
dc.subject pre-schooler en
dc.subject teacher en
dc.title Montessori pedagogika v předškolním zařízení cs
dc.title.alternative Montessori Pedagogy in Pre-School Facilities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana cs
dc.date.accepted 2014-01-13 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor study was to find differences between alternative pedagogy of a pre-school education such as Montessori and a traditional pre-school education in the Czech Republic. The first part of the bachelor study characterizes and describes Montessori education and at the same time the traditional education in pre-school facilities in the Czech Republic. In the final and practical part of the bachelor study there are explained and described criteria of a school readiness from a point of view of teachers and parents of children who attend these pre-school facilities. The aim of the thesis was to find out differences between the alternative pre-school education, such as Montessori and the traditional pre-school education in the Czech Republic, and also whether there are any differences in school readiness among children of both types of pre-school facilities. From the findings of the survey it can be derived that the nursery schools of a traditional type generally reached slightly better results than the nursery schools such as Montessori. The results have also shown that the differences were not so statistically significant and readiness to school is therefore at a comparable level. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 32794
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-08-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
poláchová_2014_bp.pdf 1.370Mb PDF View/Open
poláchová_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
poláchová_2014_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account