Adaptace zaměstnanců

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adaptace zaměstnanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk cs
dc.contributor.author Konšelová, Zlata cs
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:06:13Z
dc.date.available 2014-02-03T13:06:13Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27322
dc.description.abstract Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda-li proces adaptace zaměstnanců v České a Rakouské republice odpovídá potřebám zaměstnanců, konkrétněji byla práce zaměřena na firmu Berlin ? Chemie/A. Menarini Česká republika s.r.o První, teoretická část je zaměřena na celkové pojetí adaptace zaměstnanců, firemní kultury a managementu. Druhá, praktická část je zaměřena na projekt výzkumu, cíl práce a výzkumné metody. Empirická část je zaměřena na představení společnosti Berlin ? Chemie/A. Menarini Česká republika s.r.o., její prostředí, typologie, organizace, struktury, strategie a firemní kultury. Na základě těchto analýz jsou vyvozeny potřeby organizace (jež jsou v metodologické části práce rozpracovány do kritérií a indikátorů). Další, respektive poslední kapitola této práce je zaměřena na konfrontaci současného adaptačního procesu s potřebami společnosti v oblasti adaptace zaměstnanců. Součástí této kapitoly je i zhodnocení vzešlých faktů včetně implementace a možností zefektivnění adaptačního procesu v organizaci. cs
dc.format 67 s. (95 427 znaků) cs
dc.format.extent 1404054 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject adaptační proces cs
dc.subject orientace cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject podnik cs
dc.subject zaměstanec cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject struktura cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject adaptation en
dc.subject the adaptation process en
dc.subject orientation en
dc.subject human resources en
dc.subject employee en
dc.subject employer en
dc.subject structure en
dc.subject environment en
dc.subject corporate culture en
dc.title Adaptace zaměstnanců cs
dc.title.alternative Adaptation of Employees en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2014-01-16 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of my thesis was to determine, whether the process of adaptation of employees in the Czech Republic and Austria meets the needs of employees, specifically, the work was focused on the company Berlin - Chemie / A. Menarini Czech Republic Ltd The first, theoretical part focuses on the general concept overall adaptation employees, corporate culture and management. The second practical part is focused on the research project, the goal of work and research methods. The empirical part focuses on the performance of the company Berlin - Chemie / A. Menarini Czech Republic Ltd., its environment, typology, organization, structure , strategy and corporate culture. On the basis of these analyzes are drawn to the organizational needs (which are part of the methodological developed work into criteria and indicators). Other, respectively the last chapter of this thesis is focused on confronting contemporary adaptation process to the needs of companies in the adaptation of employees. Part of this chapter is also an evaluation of the outcomes of the facts, including the implementation and adaptation options to streamline the adaptation process in the organization. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28984
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-11-28 cs


Files in this item

Files Size Format View
konšelová_2014_dp.pdf 1.339Mb PDF View/Open
konšelová_2014_vp.zip 16.89Kb Unknown View/Open
konšelová_2014_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account