Syndiotaktický polystyren - krystalizace a vlastnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syndiotaktický polystyren - krystalizace a vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stoklasa, Karel
dc.contributor.author Čabla, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:48:33Z
dc.date.available 2010-07-14T15:48:33Z
dc.date.issued 2007-07-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2739
dc.description.abstract Syndiotaktický polystyren (sPS) jako semikrystalický polymer má řadu vlastností, jež jsou odlišné od konvenčně dostupných styrenových plastů a jsou důležité pro praktické aplikace, jako je vysoký bod tání, vysoká rychlost krystalizace, vynikající chemická odolnost stejně jako výborná zpracovatelnost většinou ze zpracovatelských technologií. Pro tyto účely byl užit komerčně dostupný syndiotaktický polystyren Questra QA 101 z Dow chemical USA. Tento polymer je vysoce syndiotaktický a vykazuje složité polymorfní chování. Tato doktorská práce se zabývá studiem vlivu procesních a post-procesních podmínek na strukturu a vlastnosti syndiotaktického polystyrenu. Izotermní kinetika krystalizace byla provedena na diferenciálním skenovacím kalorimetru firmy PerkinElmer a kinetika krystalizace byla studována pomocí Avramiho kinetické teorie. Další vzorky byly připraveny vstřikováním a následně žíhány při různých teplotách - studená krystalizace. Mechanické vlastnosti byly studovány užitím tahové a Charpyho rázové zkoušky. Polymorfní kompozice byla hodnocena širokoúhlým rozptylem rentgenových paprsků, snímací elektronovou a světelnou polarizační mikroskopií a Fourierovou infračervenou spektroskopií. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Syndiotaktický polystyren cs
dc.subject studená krystalizace cs
dc.subject krystalické formy cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject Syndiotactic polystyrene en
dc.subject cold-crystallization en
dc.subject crystal forms en
dc.subject mechanical properties en
dc.title Syndiotaktický polystyren - krystalizace a vlastnosti cs
dc.title.alternative Syndiotactic polystyrene - crystallization and properies en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2007-09-21
dc.description.abstract-translated Syndiotactic polystyrene (sPS) as a semicrystalline polymer possesses a number of properties, which are different from those of conventional styrene's, and are important for practical applications: it has a very high melting point, high crystallization rate and high chemical resistance as well as excellent processibility in most thermoplastic fabrication technologies. For these purposes, commercially available sPS Questra QA 101 produced by Dow Chemical Company was used. The polymer is highly syndiotactic and exhibits a complex polymorphic behavior. This doctoral thesis deals with study of influence of the processing and post-processing conditions on structure and properties of syndiotactic polystyrene. Isothermal kinetics crystallization was performed by the differential scanning calorimeter from PerkinElmer Company and crystallization kinetics has been researched with the help of Avrami kinetics theory. Other specimens were prepared by injection-moulding, and subsequently were annealed at various temperatures - cold-crystallization. Mechanical properties were studied using tensile and Charpy's impact testing. Polymorphic composition was evaluated by means of wide-angle X-ray scattering, scanning electron and polarization light microscopy and Fourier transform infrared spectroscopy. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 7286
dc.date.assigned 2003-09-01


Files in this item

Files Size Format View
čabla_2007_vp.jpg 176.0Kb JPEG image View/Open
čabla_2007_op.zip 573.6Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account