Vývoj československé a české celní správy od roku 1945

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj československé a české celní správy od roku 1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Šťastný, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-14T15:55:12Z
dc.date.available 2010-07-14T15:55:12Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2761
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o historii československé a české celní správy od konce druhé světové války do dnešních dnů. Je zde prezentován vývoj celní správy a to jak z hlediska legislativního, tak i organizačního. Hlavní důraz je zde kladen zejména na změny v celní správě po vstupu do Evropské unie, která byla jedním z hlavních mezníků ve vývoji celní správy. V závěru této práce je naznačen předpokládaný vývoj celní správy do budoucnosti. cs
dc.format 51 s., cs
dc.format.extent 1207032 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bakalářská práce cs
dc.subject celní správa cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject organizace cs
dc.subject Generální ředitelství cel cs
dc.subject celní ředitelství cs
dc.subject celní úřad cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject bachelor thesis en
dc.subject customs en
dc.subject legislative en
dc.subject organization en
dc.subject General directory of customs en
dc.subject customs directory en
dc.subject customs office en
dc.subject European union en
dc.title Vývoj československé a české celní správy od roku 1945 cs
dc.title.alternative The development of czechoslovakian and czech customs since 1945 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chleboun, Jan
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the history of czechoslovakian and czech customs from the end of the second world war to nowadays. The development of customs from the legislative point of view as well as organizational point of view is presented in this work. Main amphasis is put on the changes in customs connected with joining of EU, which was one of the major milestones of cus-toms development. Towards the end of this work is sketched the supposed development of cus-toms in the future. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4757
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šťastný_2007_bp.pdf 1.151Mb PDF View/Open
šťastný_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
šťastný_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account