1. Teoretická část: Žánrové hledisko ve filmech Guye Ritchieho. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., režie

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Žánrové hledisko ve filmech Guye Ritchieho. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., režie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Jana
dc.contributor.author Svoboda, Radim
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:53:06Z
dc.date.available 2015-03-08T20:53:06Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27722
dc.description.abstract Britský režisér Guy Ritchie je řazen k nejschopnějším režisérům své generace. Přestože za svou více než dvacetiletou kariéru "zabrousil" do několika filmových žánrů, neúspěšnějšími se staly jeho filmy protknuté černým humorem a pohrávající si s kriminální zápletkou. Tato práce se zabývá Ritchieho snímky z hlediska žánrových konvencí. Snaží se postihnout prvky, jež tvoří poetiku jeho filmů, i žánrové inovace, s nimiž přichází.
dc.format 34 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Guy Rirchie cs
dc.subject filmový žánr cs
dc.subject černá komedie cs
dc.subject Podfu cs
dc.subject c cs
dc.subject k cs
dc.subject Snatch cs
dc.subject Guy Ritchie en
dc.subject film genre en
dc.subject black comedy en
dc.subject Podfu en
dc.subject c en
dc.subject k en
dc.subject Snatch en
dc.title 1. Teoretická část: Žánrové hledisko ve filmech Guye Ritchieho. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., režie
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Aspects of Genre in Guy Ritchie's Films 2. Practical part: Audiovisual work, minimum footage 10 mins., directing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Markéta
dc.contributor.referee Hubáček, Tomáš
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated British director Guy Ritchie is considered to be one of the most capable directors of his generation. Despite the fact that for more than twenty years of his career he "wandered" in several film genres his most successful films are the ones that are larded with black hu-mor and that are playing with the criminal plot. This work deals with Ritchie´s movies in terms of genre conventions. It tries to cap-ture the elements that form the poetics of his films, and also the genre innovations which he comes up with.
dc.description.department Ústav animace a audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Directing and Screenwriting en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 32995
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-14


Files in this item

Files Size Format View
svoboda_2013_dp.pdf 1.638Mb PDF View/Open
svoboda_2013_vp.doc 110Kb Microsoft Word View/Open
svoboda_2013_op.doc 123Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account