5000 let učebnice cizích jazyků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

5000 let učebnice cizích jazyků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wolf, Dušan
dc.contributor.author Pavlová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:11Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:11Z
dc.date.issued 2013-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27841
dc.description.abstract Tato práce se zabývá historickým vývojem učebnice cizího jazyka od prvních textových záznamů po současnost. Převážně se zaměřuje na tři oblasti. Pedagogickou stránku popi-sující rozvoj pedagogiky a její největší osobnosti, pedagogické směry a výzkumy zabývající se problematikou obsahu, struktury a funkce učebnice. Dále na vizuální stránku zahrnující grafickou a designovou podobu knihy, její tvar, materiály, vývoj písma, použití ilustrace a fotografie. A technologickou stránku, která představuje nejdůležitější technické a technologické objevy spojené s výrobou knihy, ať už se jedná o ručně psané, tištěné nebo elektronické učebnice. Praktickou částí je třetí díl učebnice češtiny pro malé cizince volně navazující na již použí-vané tituly. V této části jsou představeny ukázky grafické úpravy učebnice s využitím autorských ilustrací.
dc.format 94 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject učebnice cizího jazyka cs
dc.subject historie učebnice cs
dc.subject vývoj učebnice cs
dc.subject ilustrace cs
dc.subject písmo cs
dc.subject foreign language textbooks en
dc.subject history of textbooks en
dc.subject design of textbooks en
dc.subject illustration en
dc.subject font en
dc.title 5000 let učebnice cizích jazyků
dc.title.alternative 5000 years of foreign language textbooks
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Illík, Rostislav
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The theoretical part of thesis deals with the historical development of foreign language textbooks from the first text records to the present. Mainly focuses on three areas: educational area describing the development of education and famous people in education, educational trends and research dealing with content, structure and functions of textbooks. Next area is focused to the visual aspect involving graphic design and layout of the book, its shape, materials, development of writing, the use of illustrations and photographs. The last area concerns technological aspects, which represents the major technical and technological breakthroughs associated with the production of books, whether they are handwritten, printed or electronic textbooks. The practical part is the third volume of the Czech language textbook for young foreigners. This part presents examples of graphic layout and the illustrations of textbook.
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33229
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
pavlová_2013_dp.pdf 11.00Mb PDF View/Open
pavlová_2013_vp.doc 87Kb Microsoft Word View/Open
pavlová_2013_op.doc 103Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account