Řešení parciální diferenciální rovnice parabolického typu v modelu zpracování přírodních polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení parciální diferenciální rovnice parabolického typu v modelu zpracování přírodních polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fialka, Miloslav cs
dc.contributor.author Kolbinger, Erik cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:04:01Z
dc.date.available 2010-07-14T16:04:01Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2784
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje proces odvápňování holiny. V teoretické části je zpracována literární studie difuzního procesu v uzavřeném systému, která je doplněná o počáteční okrajové podmínky. Navazující praktická část popisuje pokus, jenž je zaměřen na odvápňování holiny. Z hodnot získaných tímto pokusem jsem sestavil Langmuirovu izotermu a provedl výpočty potřebné pro sestrojení modelů koncentračního pole, pro různá námoková čísla a rovnovážné koncentrace sorpce. Závěr práce porovnává tyto modely s reálným procesem. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 524615 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject pelt en
dc.subject deliming en
dc.subject outer conditions en
dc.subject diffusion en
dc.subject Langmuir isotherm en
dc.subject sorption en
dc.subject holina cs
dc.subject odvápňování cs
dc.subject okrajové podmínky cs
dc.subject difuze cs
dc.subject Langmuirova izoterma cs
dc.subject sorpce cs
dc.title Řešení parciální diferenciální rovnice parabolického typu v modelu zpracování přírodních polymerů cs
dc.title.alternative Solution of the partial differential equation parabolic type in model of natural polymers. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jíra, Ota cs
dc.date.accepted 2007-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The diploma work describes process of pelt deliming. The literary essay of diffusion process in closed system is worked out in theoretical section. The study is supplemented by outer conditions. Next practical part describes an experiment focused in deliming of pelt. Acquired values were used to compile Langmuir isotherm. Afterwards, I have made calculations, which were necessary to construct models of concentrative field with different dunk numbers and balanced concentrations of sorption. In conclusion, a comparison of those models to real process was completed. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6112
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kolbinger_2007_dp.pdf 512.3Kb PDF View/Open
kolbinger_2007_vp.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open
kolbinger_2007_op.pdf 1.598Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account