Rodinné stříbro

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodinné stříbro

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanický, Petr
dc.contributor.author Wirthová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:16Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:16Z
dc.date.issued 2013-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27856
dc.description.abstract Rodinné stříbro V mé bakalářské práci se budu snažit srozumitelně popsat mnou zvolené téma. Hlavní in-spirací pro mou bakalářskou práci mi byla fretka, náš domácí mazlíček a rodinné stříbro. Usilovala jsem o vyvolání pocitu starostlivosti, strachu o zvíře. Musela jsem proto řešit vhodné podoby objektů a to, jak zobrazit zvíře v určitých situacích. V této práci se snažím najít i nejvhodnější kombinace skla s jinými materiály a také používat různé sklářské tech-niky a technologie pro zpracování skla. Teoretická část je zaměřena na hlubší rozebrání pojmů, jako je domov a jeho význam, dále zde rozebírám básnickou analýzu zobrazení těla a uměleckého výrazu z hlediska filozofic-kého, duchovního a terapeutického. V neposlední řadě zde uvádím umělce, kteří mě inspi-rovali a jejich tvorbu. Praktická část obsahuje návrhy, technologii výroby daných objektů a realizace.
dc.format 69
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zvíře cs
dc.subject fretka cs
dc.subject objekt cs
dc.subject sklo cs
dc.subject starostlivost cs
dc.subject domov cs
dc.subject schoulení cs
dc.subject pomíjivost cs
dc.subject Keywords.: Animal en
dc.subject ferret en
dc.subject object en
dc.subject glass en
dc.subject caring en
dc.subject home en
dc.subject curled up en
dc.subject vanity en
dc.title Rodinné stříbro
dc.title.alternative Family Silver
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanke, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated Family Silver In my work I will try to clearly describe my chosen topic. The main inspiration for my ba-chelor thesis is a ferret, our pet and family silver. I have endeavored to introduce a sense of care, fear of the animal. I had therefore addressed by appropriate form of objects and to show how animals is in certain situations. In this work, I try to find the most suitable com-bination of glass and other materials and glass using various technology and technology for glass processing. The theoretical part focuses on the deeper dismantling of terms such as home and its mea-ning, are analyzed further analysis show a body of poetry and artistic expression in terms of philosophical, spiritual and therapeutic. Finally, I present the artists who have inspired me and their works. The practical part includes design, technology of manufacture of the objects and imple-mentation.
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design skla cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Glass Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 33251
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
wirthová_2013_dp.pdf 4.713Mb PDF View/Open
wirthová_2013_vp.pdf 848.2Kb PDF View/Open
wirthová_2013_op.pdf 484.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account