Vandalismus jako patologický problém české společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vandalismus jako patologický problém české společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Kaplanová, Jarmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:35Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:35Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27901
dc.description.abstract Diplomová práce Vandalismus jako patologický problém české společnosti se zabývá vandalismem jako sociálně patologickým jevem, a to ve vztahu k člověku a k současným problémům české společnosti. Práce v teoretické části charakterizuje pojem vandalismus, jeho projevy, biologické a sociokulturní příčiny. Vymezuje klíčové problémy současné české společnosti, se zřetelem na jedince, rodinné, školní a volnočasové prostředí a dává je do vztahu s vandalismem. Zabývá se ekologickou výchovou v prevenci vandalství. Pojednává o prevenci v rámci rodiny, školy, volnočasových aktivit, odborného poradenství, sociální práce. Navrhuje optimální řešení prostřednictvím resocializační pedagogiky, utváření zdravého životního stylu, komunitního přístupu, práce, arteterapie, psychoterapie a sociální pedagogiky. V praktické části se práce zabývá výzkumem vztahu, postoji a názory dětí a mládeže a dospělé populace k vandalismu.
dc.format 143 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vandalismus cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject člověk cs
dc.subject společnost cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject graffiti cs
dc.subject sprejerství cs
dc.subject ekologická výchova cs
dc.subject prevence cs
dc.subject pedagogicko-psychologické poradenství cs
dc.subject psychoterapie cs
dc.subject resocializační pedagogika cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociální exkluze cs
dc.subject narcismus cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject děti a mládež cs
dc.subject dospělá populace cs
dc.subject práce cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject Vandalism en
dc.subject social pathology en
dc.subject socially pathological phenomena en
dc.subject humans en
dc.subject society en
dc.subject aggressivity en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject leisure time activities en
dc.subject graffiti en
dc.subject graffiti spraying en
dc.subject environmental education en
dc.subject prevention en
dc.subject educational and psychological counselling en
dc.subject psychotherapy en
dc.subject re-socialization pedagogy en
dc.subject social work en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social inclusion en
dc.subject narcism en
dc.subject survey en
dc.subject children and youth en
dc.subject adult population en
dc.subject work en
dc.subject healthy lifestyle en
dc.title Vandalismus jako patologický problém české společnosti
dc.title.alternative Vandalism as a Pathological Problem of Czech Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2014-05-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis Vandalism as a Pathological Problem of the Czech Society deals with vandalism as a socially pathological phenomenon related to humans and to current problems of the Czech society. In its theoretical part the thesis specifies the term 'vandalism', as well as its symptoms and biological and socio-cultural causes. The thesis defines key problems of the contemporary Czech society with regards to individuals and to family, school and leisure time environments and relates them to vandalism. It discusses the role of environmental education in vandalism prevention. The thesis further deals with family, school and leisure time prevention, counselling and social work. It suggests optimum solutions making use of re-socialization pedagogy, healthy lifestyle development, community approach, work, art therapy, psychotherapy and social pedagogy. The practical part of the thesis is devoted to a survey of attitudes and opinions of children, youth and adults in relation to vandalism.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33312
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-26


Files in this item

Files Size Format View
kaplanová_2012_dp.pdf 4.913Mb PDF View/Open
kaplanová_2012_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
kaplanová_2012_op.doc 14.90Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account