Program rozvoje obce Drnovice u Vyškova

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje obce Drnovice u Vyškova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Večerková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:06:21Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:11Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2791
dc.description.abstract Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala Program rozvoje obce Drnovice. Práce je rozčleněna na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zabývá objasněním základních pojmů. Praktická část obsahuje socioekonomickou analýzu obce, na kterou navazuje SWOT analýza. SWOT analýza je podkladem pro návrh strategie rozvoje obce, kde budou na základě výsledků z analýzy stanoveny strategické cíle a navrženy opatření ke zlepšení stavu obce a sestaven katalog projektů. cs
dc.format 96 s. , 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3010247 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009 cs
dc.subject Program rozvoje obce cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategická vize cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject strategická opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject municipality development programme en
dc.subject socioeconomic analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic vision en
dc.subject strategic purposes en
dc.subject strategic steps en
dc.subject catalog of projects analysis of strong and weak points en
dc.subject opportunities and threats en
dc.title Program rozvoje obce Drnovice u Vyškova cs
dc.title.alternative Development Program of Drnovice, Vyškov Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří cs
dc.date.accepted 2007-06-12 cs
dc.description.abstract-translated For my bachelor's thesis I have chosen municipality development programme for Drnovice. The thesis is divided into the two parts, theoretical and analytical. The theoretical part considers explanation of the basic definitions. The practical part includes socioeconomic analysis of the municipality for what the SWOT analysis concurs. The SWOT analysis is a foundation for the municipal strategy, where the based on the analysis results will be determined strategic targets, proposed countermeasures to improve the situation of the municipality and the catalogue of project will be settled. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5780
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
večerková_2007_bp.pdfBlocked 2.870Mb PDF View/Open
večerková_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
večerková_2007_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account